nieuws

Brandweer werkt een stuk veiliger

Personeelsmanagement

Brandweer werkt een stuk veiliger

De zorg voor goede arbeidsomstandigheden voor brandweerpersoneel is bij veel korpsen in ons land verbeterd. Wel moet 40 procent van de gecontroleerde organisaties beter bepaalde risico’s van het werk in kaart brengen.

Dat blijkt uit controles door de Arbeidsinspectie bij 81 van de 425 korpsen en veiligheidsregio's in 2010 en begin 2011.

De Arbeidsinspectie controleerde bij korpsen die bij een vorige inspectieronde in 2006/2007 slecht scoorden. Alle gecontroleerde organisaties hebben inmiddels de risico's in kaart gebracht van bijvoorbeeld brandbestrijding. In 2006/2007 had bijna geen van deze korpsen dit gedaan. 

Er was niet altijd aandacht was voor explosie- en instortingsgevaar, zo bleek verder uit de inspecties. Terwijl dit de oorzaken zijn van enkele ernstige ongevallen, zoals in De Punt in 2008 en in Veendam vorig jaar. Positief is dat 78 procent van de korpsen de manschappen instrueert om alleen een brandend pand in te gaan als daar dringende redenen voor zijn, zoals het redden van mensen.

Tijdens de controles bleek verder dat acht op de tien korpsen genoeg doen om agressie en geweld tegen personeel aan te pakken, of niets hoeven te doen omdat werknemers hier niet of nauwelijks mee te maken hebben.  

Ook werd er tijdens de inspecties gekeken naar het functioneren van de digitale C2000-portofoons; bij 34 procent van de korpsen bleek het systeem geen problemen op te leveren. Bijna 70 procent van de korpsen klaagde over het wegvallen van de verbinding. De meeste van hen hadden zelf maatregelen genomen om de risico's zo veel mogelijk te voorkomen. 

Reageer op dit artikel