nieuws

Pensioenakkoord: Meer zelf sparen, ook via vitaliteitsregeling

Personeelsmanagement

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) is het dinsdag in een gesprek met werkgevers en vakbeweging eens geworden over het pensioenakkoord. Hij kwam tegemoet aan wensen van de vakbeweging. Zo worden ook lagere inkomens in staat gesteld om extra te sparen voor vervroegd pensioen als straks de AOW-leeftijd stijgt van 65 naar 66 jaar. En het blijft mogelijk de vitaliteitsregeling te gebruiken om eerder te stoppen met werken.

Maandag komt de federatieraad van de FNV opnieuw bijeen om over het akkoord te praten. Voorzitter Agnes Jongerius van de FNV sprak over 'substantiële toezeggingen' van Kamp.

Volgens Jongerius blijft het mogelijk voor lage inkomens en mensen met zware beroepen, zoals de schoonmaker, bouwvakker en politieagent, om 'met een fatsoenlijk inkomen' eerder te kunnen stoppen met werken.

Na een lange nachtelijke vergadering werd de FNV het dinsdagochtend nog niet eens over het pensioenakkoord. De twee grootste bonden, Bondgenoten en Abvakabo, wezen het akkoord af. Volgens Jongerius ligt het nu ''binnen de mogelijkheden'' dat een meerderheid van haar achterban de plannen steunt, maar Bondgenoten en AbvaKabo FNV vinden de toezeggingen van Kamp onvoldoende. Het plan biedt geen oplossing voor mensen die vanaf 2020 op hun 65ste willen stoppen met werken, zeggen ze. 

De bonden vinden dat er geen sprake kan zijn van een akkoord als de grootste FNV-bonden tegen zijn. FNV Bouw, die tegen het vorige pensioenakkoord was, spreekt wel van een stap in de goede richting.

Vitaliteitsregeling
Kamp heeft toegezegd dat mensen die al gespaard hebben voor vroegpensioen in de levensloopregeling, hiermee verder kunnen. Daarnaast kan in de Vitaliteitsregeling die straks in de plaats komt van de levensloopregeling, tot 20.000 euro voor vervroegd uittreden worden gespaard. Eerder wilde het kabinet sparen voor vroegpensioen in de nieuwe regeling onmogelijk maken.

Verder krijgen lage inkomens meer voordeel van de werkbonus als ze vanaf hun 62e doorwerken. Deze bonus mag worden opgespaard en ingezet worden om toch met 65 jaar te stoppen met werken als in 2020 de AOW-leeftijd naar 66 jaar gaat. Hierbij gaat het om een bedrag van in totaal 8000 à 9000 euro.

Werrkgeversvoorman Benard Wientjes van VNO-NCW benadrukte ook nog eens dat werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen als een pensioenfonds in problemen komt en dat niet alleen de risico's bij werknemers worden gelegd. Hierover kunnen aan de cao-tafel 'binnen bepaalde grenzen' afspraken worden gemaakt.

VNO-NCW toont zich net als de collega-werkgeversorganisaties MKB-Nederland en AWVN 'opgelucht' over het bereikem van een akkoord.

Lees ook:

AOW-korting lage inkomens 'navenant' lager

Grote meerderheid werkgevers omarmt pensioenakkoord

Reageer op dit artikel