nieuws

Verzekeraars: Vitaliteitsspaarregeling is te mager

Personeelsmanagement

De vitaliteitsspaarregeling die het kabinet heeft aangekondigd, is een gemiste kans. ‘De naam suggereert een voorziening die bruist van de energie en een mooie toekomst heeft, maar de animo voor deze regeling zal waarschijnlijk beperkt zijn,” stelt het Verbond van Verzekeraars.

Het Verbond uit in een reactie op de Miljoenennota  grote zorgen over de macro-economische situatie en doet een oproep om nauwer betrokken te worden bij discussies en besluiten over de onrust in de eurozone, de stagnatie op de woningmarkt en fiscale maatregelen. Met name op dat laatste terrein is het Verbond zeer kritisch.

De vitaliteitsspaarregeling is volgens algemeen directeur Richard Weurding van het verbond zo mager dat het beter is de huidige levensloop- en spaarloonregelingen te behouden.: ‘De huidige regeling biedt burgers vooralsnog meer zekerheid dan een uitgeklede regeling die amper levensvatbaar is’.

Zwakke afspiegeling
De vitaliteitsspaarregeling is volgens de verzekeraars een zwakke afspiegeling van de huidige levensloop- en spaarloonregeling. Niettemin waren de verwachtingen hooggespannen. Weurding: ‘De spaarregeling zou burgers beter in staat moeten stellen om te reserveren voor studie, zorgtaken, verlof, het opzetten van een eigen bedrijf of deeltijdpensioen. Broodnodig om het kennisniveau van werknemers up-to-date te houden, arbeidskansen te vergroten en langer werken mogelijk te maken. Passend ook, in een tijd waarin burgers meer verantwoordelijkheid nemen en keuzevrijheid zoeken.’

Maar in de praktijk komt er volgens het Verbond weinig van terecht. ‘Wat valt er te beginnen met een regeling die is begrensd tot 20.000 euro, waarvan per jaar maximaal 10.000 euro mag worden opgenomen? Een regeling die voor werknemers met een stijgend inkomen of weinig spaargeld niet interessant is? De nieuwe regeling kent geen toets op de bestedingsdoelen en er is evenmin een rol voor de werkgever voorzien,’ aldus Weurding. Hij is daarom blij met het besluit van minister Kamp om tegemoet te komen aan de wens van sociale partners voor behoud van de huidige levensloopregeling.

Lees ook:

'Verhogen van pensioenleeftijd schaadt economie'

Levensloop en spaarloon maken plaats voor vitaliteitssparen

 

Reageer op dit artikel