nieuws

Werknemer vindt vitaliteitsscan geen probleem

Personeelsmanagement

Een meerderheid van de werknemers heeft er geen moeite mee als ze elk jaar een gezondheids- en vitaliteitsscan moeten ondergaan voor hun werkgever.

Werknemer vindt vitaliteitsscan geen probleem

Dat blijkt uit Het Nationale Werkplek Onderzoek 2011, waaraan meer dan negenhonderd Nederlanders hebben meegedaan.

Langer doorwerken
Catelijne Joling, senior consultant bij HR-dienstverlener 365: ‘Het kabinet wil dat werknemers langer doorwerken. Een periodieke en vrijwillige gezondheids- en vitaliteitsscan helpt hun bevlogenheid te vergroten. Eventuele problemen met de gezondheid of andere factoren die de vitaliteit beïnvloeden, komen immers vroegtijdig aan het licht. Er kan dan actie worden ondernomen, om ervoor te zorgen dat mensen ook daadwerkelijk langer kunnen doorwerken.' 

Een meerderheid van de respondenten vindt bovendien dat werkgevers middelen ter beschikking moet stellen om te voorzien in hun gezondheid en vitaliteit. ‘Dit begint met een goede balans tussen werk en privé. Werkgevers kunnen best de dialoog met iedere werknemer aangaan. Ze kunnen privé naar het werk halen door afspraken te maken over de juiste balans,' aldus Joling.

Overheid
Het onderzoek spitst zich toe op drie sectoren: overheid, zakelijke dienstverlening en de gezondheidszorg. Werknemers voor de overheid hebben de minste moeite met een jaarlijkse gezondheids- en vitaliteitsscan (59 procent). Voor zakelijke dienstverlening is dat 58 procent, voor de gezondheidszorg 51 procent. Vergeleken met het onderzoek uit 2010 zijn meer werknemers voorstander van een jaarlijkse controle. Een op de zes respondenten wil geen scan.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat een ruime meerderheid van de beroepsbevolking gelukkig wordt van het werk dat zij doet, ondanks de economisch zware periode. Geluk op het werk is vooral afhankelijk van omgang met anderen en het krijgen van positieve reacties. Collega's worden het vaakst genoemd als reden waaraan men geluk ontleent. Het gaat dan over het contact en de samenwerking.

Werkinhoud
Voor bijna de helft van de werknemers geeft werkinhoud energie en drie op de vijf werknemers ervaart het contact met collega's als positief. Het zijn vooral de werkende jongeren (onder de 24 jaar) die energie krijgen van leidinggevenden (71%). Hoe ouder de werknemer is, hoe minder energie hij krijgt van de leidinggevende.

Om ervoor te zorgen dat werknemers niet alleen langer kunnen, maar ook willen doorwerken is het van belang om op leidinggevenden juiste op de individuele energiebronnen te sturen.

Reageer op dit artikel