nieuws

‘Een echte ondernemer denkt dat hij het goed doet’

Personeelsmanagement

‘Een echte ondernemer denkt dat hij het goed doet’

Het assessment. Voor veel sollicitanten is het het meest gevreesde onderdeel van de sollicitatieperiode. De sterke, maar ook de zwakke plekken worden aan het licht gebracht. Ook de baas zelf ontkomt niet aan dit onderzoek. Van Harte & Lingsma bekijkt de persoonlijke waarden en ambities van de directeur. Dit keer Martijn de Koning.

Martijn de Koning weet van aanpakken. Al vanaf zijn achttiende jaar heeft hij een eigen bedrijf. De eerste paar jaren was hij daarnaast nog in loondienst, maar al snel is de nu 26-jarige ondernemer zelf werkgever. Elf mensen staan er op de loonlijst van Suxesfully en het bedrijf maakt zijn naam waar; de organisatie groeit lekker door.

In het assessment wordt De Konings stijl van leidinggeven onder de loep genomen. De Koning: ‘Wanneer je voor jezelf begint, ben je op jezelf aangewezen. Er is niemand die je een spiegel voorhoudt, al krijg je van medewerkers en klanten natuurlijk wel feedback.’

In de loop van de jaren heeft De Koning daarin een leerproces doorgemaakt. Want zeker in het begin vond hij het moeilijk om zaken uit handen te geven en te accepteren dat mensen niet alles op dezelfde manier aanpakten als dat hij dat zelf deed. Het blijft volgens het assessment een punt van aandacht, maar De Koning vindt dat hij de nodige stappen heeft gezet. ‘Vanaf het moment dat je de eerste medewerker aantrekt, moet je leren loslaten. In het begin controleer je dan wat er wordt gedaan, maar ik heb vertrouwen in de mensen die hier werkzaam zijn, of dat zijn geweest. De mensen hier zijn altijd erg open geweest en durven om advies en hulp te vragen. Zo krijg je zelf ook feedback over je manier van werken.’

Uit het assessment komt naar voren dat De Koning zich niet in een ivoren toren plaatst. Hij vindt het belangrijk om zijn medewerkers als gelijken te behandelen en is vriendelijk en benaderbaar. Maar bij elke leiderschapsstijl kunnen kanttekeningen worden geplaatst, en dat gebeurt ook bij De Koning. Volgens het assessment is zijn stijl enigszins eenzijdig ontwikkeld. Zou hij zich verder ontwikkelen tot een coachend leider, dan kan hij een groter beroep doen op de zelfredzaamheid van zijn medewerkers. Als hij bovendien aanleert om meer aan zelfreflectie te doen, kan hij effectiever leiden en sturen.
De Koning neemt de adviezen voor kennisgeving aan. Zoals het assessmentrapport ook duidelijk aangeeft, is zijn manier van aansturen ruimschoots voldoende, en dat is ook de feedback die hij van zijn mensen krijgt. ‘Ik ben heel erg betrokken bij mijn mensen, omdat ik ook vind dat dat het beste is voor mijn bedrijf. Een keer per kwartaal ga ik met elke werknemer een uur of langer in gesprek om te vragen wat er speelt, zowel zakelijk als privé.’

Voor De Koning was het de eerste keer dat hij een assessment onderging en hij vond het een interessante ervaring; vooral het rollenspel was leerzaam. ‘Ik zit in de dienstverlening, en ik moest papier verkopen. Heel leuk en uitdagend. Het bevestigt dat de aanpak die ik in mijn bedrijf hanteer ook prima van toepassing is bij het verkopen van papier of in een gesprek met een medewerker.’

Het assessment ziet De Koning dan ook vooral als een erkenning dat hij op de goede weg is. ‘Ik ben een echte ondernemer en de meeste ondernemers zijn wel in de veronderstelling dat ze de zaken goed doen. Een assessment kan heel nuttig zijn voor managers die twijfelen over de aanpak van een bepaald probleem, maar ik ben geen onzeker type. Ik heb vertrouwen in mijn eigen aanpak.’

Reageer op dit artikel