nieuws

Geldt Wet verbetering Poortwachter voor 65+er?

Personeelsmanagement

Geldt Wet verbetering Poortwachter voor 65+er?

Geldt Wet verbetering Poortwachter voor 65+er?

Ik heb een medewerker (65+) in dienst op basis van een min/max contract. Op dit moment is zij (voor langere tijd) ziek. Is de Wet verbetering poortwachter op haar van toepassing en moet ik in week 6 probleemanalyse uit laten voeren en een plan van aanpak opstellen? Ze komt niet in aanmerking voor een uitkering van het UWV, dus zij zullen/kunnen ook geen sancties opleggen. Kan ik op een andere manier nog ‘last’ krijgen als ik niets doe?

Reageer op dit artikel