nieuws

Werkgevers geven kennis nog geen hogere prioriteit

Personeelsmanagement

Alhoewel de economie in 2010 enigszins herstelde, gold dat niet voor de kennisinvesteringen. Bedrijven hebben in 2010 evenveel aan kennis uitgegeven als in 2009. Het belang van de kennisinvesteringen is hierdoor verder teruggelopen.

Werkgevers geven kennis nog geen hogere prioriteit

Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Het toegenomen belang van kennisinvesteringen gedurende de tweede helft van de jaren negentig is in de periode 2001-2010 vrijwel volledig teniet gedaan. 

Het aandeel van de kennisinvesteringen in het bruto binnenlands product (bbp), ofwel wat we met zijn allen in Nederland produceren, is de afgelopen tien jaar afgenomen tot 7,4 procent. Daardoor is het aandeel weer terug op het niveau van 1990. De investeringen in bedrijfsopleidingen (0,8 procent van het bbp) bleven wel op peil.

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft in 2010 bijna 44 miljard euro geïnvesteerd in kennis. Dat is ongeveer 50 procent van alle investeringen door Nederlandse bedrijven. Ruim de helft van kennisuitgaven betreffen investeringen in organisatiestructuren en merknamen. In 2009 investeerden bedrijven eveneens bijna 44 miljard euro aan kennis. De overige investeringen door bedrijven waren in 2010 ongeveer 0,5 procent lager dan in 2009.

Reageer op dit artikel