nieuws

Europeanen verwachten meer stress op werk

Personeelsmanagement

Europeanen verwachten meer stress op werk

De overgrote meerderheid van de Europeanen maakt zich zorgen over stress op de werkvloer. 80 procent verwacht dat dit alleen maar erger zal worden.

Dat meldt onderzoeksbureau Ipsos MORI, naar aanleiding van onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA). Meer dan 35 duizend mensen in 36 Europese landen werden gepeild over onderwerpen als werkgerelateerde stress, het belang van veiligheid en gezondheid op het werk voor het economische concurrentievermogen en onderwerpen op het gebied van langer doorwerken.

Ongevallen
Acht van de tien mensen van de beroepsbevolking in Europa denken dat het aantal mensen dat last heeft van werkgerelateerde stress in de loop van de komende vijf jaar zal toenemen; maar liefst 52 procent verwacht dat deze ‘sterk zal toenemen'. Dit stemt overeen met de uitkomsten van de ESENER-enquête van EU-OSHA over nieuwe en opkomende risico's op het werk. Hieruit kwam naar voren dat 79 procent van de managers denkt dat stress een probleem is in hun bedrijf, waarmee stress op het werk voor bedrijven een net zo belangrijke factor is als ongevallen op het werk.

Uitdagingen
Werkgerelateerde stress behoort voor Europa tot de grootste uitdagingen op het gebied van gezondheid en veiligheid en brengt enorme kosten met zich mee in termen van problemen voor werkenden en economische prestaties. Ook bleek uit de opiniepeiling dat een grote meerderheid van de Europeanen (86%) het eens is met de stelling dat goede praktijken op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk nodig zijn voor het economische concurrentievermogen van een land. 56 procent is het hier zeer mee eens. De meningen verschillen nauwelijks tussen werkenden en niet-werkenden (respectievelijk 86% en 85% is het eens met de stelling).

Verschillen tussen landen
'Als gevolg van de financiële crisis en de veranderingen in de arbeidswereld worden er steeds hogere eisen gesteld aan werkenden. Het is dus niet verbazend dat werkgerelateerde stress een belangrijk punt van zorg is voor mensen,' aldus dr Christa Sedlatschek, directeur van EU-OSHA. 'Een enorme meerderheid van de mensen – ongeacht leeftijd, sekse en grootte van de organisatie – verwacht dat de werkgerelateerde stress zal toenemen. Per land zijn er echter opvallende verschillen als we kijken naar de mensen die een 'sterke stijging' van de werkgerelateerde stress verwachten: zo maken de Noren zich de minste zorgen (16%), en de Grieken de meeste (83% ‘sterke stijging'). Het aanpakken van psychosociale risico's is een belangrijk aandachtspunt in het werk van EU-OSHA om de levens van werknemers in alle delen van Europa te verbeteren.'

Pensioen
87 procent van de ondervraagde Europeanen vindt dat goede praktijken op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk belangrijk zijn om mensen te helpen langer te blijven werken voordat zij met pensioen gaan. Uit een recente Eurobarometer-enquête komt naar voren dat veel Europeanen klaar zijn voor actief ouder worden, maar dat de huidige veiligheids- en gezondheidsomstandigheden op het werk mogelijk verhinderen dat zij tot op hogere leeftijd doorwerken.

 

 

 

Reageer op dit artikel