nieuws

HBO-raad woedend over deeltijd plannen

Personeelsmanagement

HBO-raad woedend over deeltijd plannen

De HBO-raad heeft in scherpe bewoordingen het plan om deeltijdstudenten een speciale beurs te geven afgewezen. Volgens de raad schaadt het de ambitie om Levenlangleren te bevorderen.

Het kabinet heeft ingestemd met een plan om onderwijsinstellingen niet meer rechtstreeks een vergoeding te geven voor deeltijdstudenten. In plaats daarvan krijgen de studenten een beurs waarmee zij zelf een opleiding van hun keuze kunnen bekostigen. De Volkskrant meldt dat dit volgens het kabinet geen bezuiniging is, maar een maatregel om deeltijdstuderen aantrekkelijker te maken.

De HBO-raad reageert echter furieus op de plannen, en zegt dat deze zestigduizend studenten bij hogescholen zullen treffen en ruim tienduizend bij universiteiten. De raad noemt de plannen strijdig met de kwaliteitsagenda van het kabinet. Thom de Graaf, voorzitter HBO-raad: 'Het kabinet breekt feitelijk met het recht dat elke Nederlander een door de overheid betaalde hogere opleiding mag volgen, want dat recht wordt hiermee beperkt tot het voltijds onderwijs. Wie door werk of gezin niet voltijds  kan studeren, kan alleen nog een deeltijdbeurs krijgen in de enkele studies die de overheid voorrang geeft. De ambitie  het opleidingsniveau van Nederland te laten stijgen wordt hiermee direct geschaad. Het idee is strijdig met de kwaliteitsagenda voor hoger onderwijs van kabinet en hogescholen.'

De Sociaal Economische Raad (SER) hield onlangs een pleidooi voor Levenlangleren. Door de vergrijzing en het beleid gericht op langer doorwerken neemt de opleidingsbehoefte van werknemers volgens de SER steeds meer toe. De HBO-raad zegt dat de plannen, die overigens pas in 2017/2018 van kracht worden, Levenlangleren juist schaden.

 

Reageer op dit artikel