nieuws

Korter mbo moet zorgen voor meer vaklui

Personeelsmanagement

Korter mbo moet zorgen voor meer vaklui

Het overgrote deel van de mbo-opleidingen kan ingekort worden van vier naar drie jaar. Minister Van Bijsterveld (Onderwijs) verwacht dat door het onderwjjs te intensiveren meer jongeren zullen kiezen voor een beroepsopleiding en deze ook zullen afronden.

Van Bijsterveld volgt met het inkorten van de mbo-opleidingen het advies van stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB, het samenwerkingsverband van middelbaar beroepsonderwijs en bedrijfsleven). Zij heeft een voorstel hiervoor naar de Tweede Kamer gestuurd.
Van Bijsterveldt: 'Het verkorten en intensiveren van opleidingen is een belangrijke stap in het verbeteren en aantrekkelijker maken van ons middelbaar beroepsonderwijs. Onze economie heeft goed opgeleide vakmensen nodig: van directiesecretaresses tot elektrotechnici en van opticiens tot bakkers.'

Techniek
De Nederlandse onderwijsinstellingen mogen 47 van de ruim zeshonderd beroepsopleidingen straks desgewenst nog in vier jaar aanbieden. Van Bijsterveldt heeft SBB advies gevraagd om te kunnen bepalen welke opleidingen wel en welke niet voor verkorting in aanmerking komen. Voor 47 kwalificaties bleek het nodig om de mogelijkheid te laten bestaan de opleidingsduur van vier jaar te handhaven. Het betreft merendeels technische opleidingen, zoals manager havenlogistiek, luchtvaartdienstverlener en allround operationeel technicus.

Tweede Kamer
De Tweede Kamer behandelt later dit jaar het wetsvoorstel Doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs. Als de Tweede Kamer instemt met dit wetsvoorstel kan dit in werking treden met ingang van schooljaar 2013-2014. Mbo instellingen krijgen een invoeringsperiode om hun opleidingsprogramma's aan te passen. Vanaf 1 augustus 2014 moet alles ingevoerd zijn. Verschillende onderwijsinstellingen hebben overigens zelf het initiatief al genomen om opleidingen te verkorten.

 

 

Reageer op dit artikel