nieuws

Stijging psychisch ziekteverzuim in onderwijs

Personeelsmanagement

Psychische klachten zijn in het onderwijs steeds vaker de oorzaak van ziekteverzuim. Van het langdurig verzuim blijkt bijna de helft van van psychische aard te zijn.

Stijging psychisch ziekteverzuim in onderwijs

Dat concludeert Arbo Unie naar aanleiding van een grootschalig onderzoek onder ruim 60 duizend werknemers binnen het onderwijs. Sinds 2007 vindt dit onderzoek plaats binnen 1500 onderwijsinstellingen waar de arbodienstverlener mee samenwerkt.

Van het langdurige verzuim blijkt 44 procent van psychische aard te zijn. Klachten zijn bijvoorbeeld overspannenheid, burn-out en depressiviteit. De klachten zijn het ergste in het basisonderwijs: in 2011 was het percentage van het ziekteverzuim 46 procent, tegen 41 procent in 2007. Het voortgezet onderwijs liet aanvankelijk een daling zien, maar kwam vorig jaar ook uit op 46 procent. De psychische klachten zijn het minst aanwezig in het hoger onderwijs: daar hebben 42 procent van de ziekmeldingen een psychische oorzaak.

De klachten zijn volgens de Arbo Unie vaak een combinatie van problemen in de privé- en werksfeer, maar kunnen voor een groot deel worden toegeschreven aan de oplopende werkdruk in het onderwijs, die deels wordt veroorzaakt door bezuinigingen. Daarvoor legden tienduizenden leraren uit het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs hun werk neer tijdens stakingen in januari en maart.

Jan van den Hoogen, woordvoerder: ‘Het is een zorgwekkende trend die we de laatste jaren binnen het onderwijs zien die deels kan worden toegeschreven aan de bezuinigingen. Die brengt grotere klassen, minder personeel en registratiedruk met zich mee. Deels komt het door de vergrijzing. Het sturen op duurzame inzetbaarheid is binnen deze branche meer dan ooit van belang.'

Volgens arbodienstverlener moet de focus verschuiven van verzuim en re-integratie naar preventie en inzetbaarheid, door de branche te bereiken als zij keuzes zouden durven maken. De nadruk zou op preventie moeten liggen. Van den Hoogen: ‘Het is noodzakelijk dat medewerkers worden ondersteund om vooral zelf verantwoordelijkheid te nemen bij het vragen van hulp en het werken aan oplossingen. Juist omdat de oorzaken vaak in meerdere factoren liggen, is het belangrijk de medewerker te activeren om zelf aan de slag te gaan.' Leidinggevenden zouden een ondersteunende rol aan moeten nemen en vooral op preventiegesprekken moeten inzetten, aldus de woordvoerder.

 

Reageer op dit artikel