nieuws

Zorgmedewerkers zijn ziek van stress

Personeelsmanagement

Zorgmedewerkers zijn ziek van stress

De helft van het ziekteverzuim in de sector dat met werk te maken heeft, is het gevolg van werkdruk en agressie. De Inspectie SZW gaat vanaf deze maand controleren hoe instellingen voor zorg en welzijn werkdruk en te lange werktijden van hun medewerkers aanpakken.

Ook bekijken inspecteurs of werkgevers hun mensen wel beschermen tegen agressie van patiënten en hun familieleden.

In de sector zorg en welzijn werken ruim 1,2 miljoen mensen. Voor 2012 en 2013 is het aanpakken van werkdruk het belangrijkste speerpunt voor de Inspectie SZW. Het ministerie SZW noemt het belangrijk dat deze werknemers gezond blijven werken tot aan hun pensioen. ‘In een sector waar door de vergrijzing een personeelstekort dreigt, is het des te belangrijker dat het huidige personeel behouden blijft.’

De wet schrijft voor dat instellingen zelf nagaan of werkdruk de oorzaak is van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Bovendien zijn ze verplicht zo nodig maatregelen te treffen. Ook moet de werkgever met de werknemers regelmatig bespreken of die maatregelen effect hebben. De Inspectie controleert of de instellingen hierin slagen. Doen ze dat niet, dan wordt handhavend opgetreden.  De Inspectie zorgt er zo voor dat instellingen die nog te weinig maatregelen hebben getroffen dat nu snel doen.

De inspectie heeft flyers gepubliceerd waarin staat wat er van instellingen wordt verwacht. Aan de hand van deze richtlijnen kunnen werkgevers, werknemers en ondernemingsraden controleren of hun instelling op de goede weg zit.

Reageer op dit artikel