nieuws

Aantal arbo-overtredingen is gestegen

Personeelsmanagement

Aantal arbo-overtredingen is gestegen

Het aantal overtredingen bij bedrijven op het gebied van eerlijk werk was in 2011 landelijk gezien vergelijkbaar met voorgaande jaren. Als het gaat om arbeidsomstandigheden (veilige en gezonde werkplekken, werk- en rusttijden) werden er wel meer overtredingen geconstateerd.

Dat blijkt uit het jaarverslag 2011 van de Inspectie SZW. Dankzij door de inspectie ontwikkelde zelfinspectie-instrumenten is het voor bedrijven makkelijker zich aan de Arbo-regels te houden en daarmee hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Dodelijke afloop
De Inspectie SZW is gerichter gaan inspecteren bij bedrijven. Op het gebied van arbeidsomstandigheden (veilige en gezonde werkplekken, werk- en rusttijden) werden er meer overtredingen geconstateerd dan eerder. In 2010 moest de inspectie optreden bij 61 procent van de gecontroleerde bedrijven. In 2011 was dat gestegen tot 64 procent. Het ging hier onder meer om bedrijven die geen risico-inventarisatie hadden opgesteld. Het aantal gemelde ongevallen bleef nagenoeg gelijk. In 2011 werden 3.469 ongevallen gemeld, waarvan de inspectie er 2.094 heeft onderzocht. 63 ongevallen hadden een dodelijke afloop.

Arbeidsmarktfraude
Op het gebied van arbeidsmarktfraude constateerde de inspectie een gelijkblijvend aantal overtredingen. Het aantal geconstateerde overtredingen (bijvoorbeeld ontduiken van het minimumloon en illegale arbeid) ligt al jaren tussen de 16 en 18 procent. In 2011 overtrad 17 procent van de gecontroleerde bedrijven de regels en werden er 2.030 illegaal tewerkgestelde werknemers aangetroffen. De meeste overtredingen worden naar verhouding in de schoonmaaksector, de uitzendbranche en de bouw geconstateerd. De Inspectie SZW verrichte 62 opsporingsonderzoeken in 2011, waarvan 9 naar arbeidsuitbuiting en mensenhandel.

Extra veiligheidseisen
Ruim 400 bedrijven in Nederland moeten aan extra veiligheidseisen voldoen omdat ze met gevaarlijke stoffen werken. Bij deze bedrijven controleerde de inspectie gerichter op slecht presterende bedrijven. In tien gevallen startte het Openbaar Ministerie een onderzoek en maakte de inspectie een proces verbaal op. Dat gebeurde bijvoorbeeld na de brand bij Chemie-Pack.

Lakse gemeenten
De inspectie constateert dat mensen met een bijstandsuitkering onvoldoende worden gestimuleerd om te solliciteren. Gemeenten leggen niet vaak genoeg straf op als mensen een baan weigeren. Ook handhaven veel gemeenten onvoldoende als bijstandsgerechtigden hun bijverdiensten niet opgeven. Daarnaast signaleerde de inspectie de matige beveiliging van persoonsgegevens in databestanden op het gebied van werk en inkomen.

Reageer op dit artikel