nieuws

Hoogopgeleiden tevreden over opleidingskansen

Personeelsmanagement

Hoogopgeleiden tevreden over opleidingskansen

Het overgrote deel van de hoogopgeleiden is van mening dat de werkgever voldoende investeert in opleiding en ontwikkeling. Dit terwijl minder dan de helft jaarlijks een opleiding doet.

Een kwart ervaart de investeringen van zijn werkgever op het gebied van opleidingen als onvoldoende. De mate van tevredenheid is gestegen ten opzichte van vorig jaar; toen was 28,9 procent ontevreden. Dit komt naar voren in de Nationale opleidings enquête 2012 van onder meer Intermediair Trainingen.
Uit eerder onderzoek onder een bredere doelgroep kwam naar voren dat werknemers niet heel tevreden zijn over de aandacht voor opleidingsbehoeften.

Uit de Nationale opleidingsenquete blijkt dat de helft van de werknemers (47 procent) jaarlijks één of meerdere opleidingen volgt. Dat is iets minder dan een jaar eerder.

Een persoonlijk opleidingsplan blijkt stimulerend te werken. Van de werknemers met een persoonlijk opleidingsplan volgt 68,5 procent minimaal jaarlijks een opleiding. In vergelijking met vorig jaar is een flinke daling te zien in het aantal opleidingen per jaar. In 2011 volgde nog 19,4 procent minstens 2 opleidingen per jaar terwijl dat percentage nu op 14,4 procent ligt: een daling van 5 procent. Korte cursussen van 1 tot 3 dagen of juist lange opleidingen van meer dan 9 dagen blijken het meest populair.

Opmerkelijk is dat leren op de werkvloer sterk in opkomst is, vooral bij organisaties waar gewerkt wordt met persoonlijke opleidingsplannen.

Opleidingsbudget
Minder dan een kwart (24,1 procent) kan gebruik maken van een persoonsgebonden opleidingsbudget. Dit percentage ligt iets hoger dan vorig jaar, toen slechts 22,9 procent over een opleidingsbudget beschikte.

De mogelijkheid om opleidingen of trainingen te volgen, is voor 66 procent van de respondenten zeer belangrijk en voor 31 procent belangrijk.

Reageer op dit artikel