nieuws

Kwaliteit EVC stelt nog weinig voor in HBO en MBO

Personeelsmanagement

Kwaliteit EVC stelt nog weinig voor in HBO en MBO

De kwaliteit van certificaten waarmee werknemers eerder verworven competenties (EVC) mee kunnen aantonen, schiet ernstig te kort in zowel MBO als HBO. Vooral de onderbouwing van de competenties is beneden de maat.

Dat concludeert de Inspectie van Onderwijs. De overheid zou er volgens de inspectie goed aan doen om de komende jaren de regierol voor de kwaliteit van EVC-voorzieningen voort te zetten.

Het onderzoek is een vervolg op twee inspectierapporten in 2009: "Kwaliteit evc-procedures in het mbo" en "Competent erkend? Over het erkennen van verworven competenties in het hoger onderwijs". Ook toen concludeerden de inspecteurs dat de kwaliteit van evc te wensen overliet. Daarom heeft de inspectie tussen september 2011 en maart 2012 een vervolgonderzoek verricht naar de kwaliteit van EVC.

De centrale vraag is of examencommissies in het MBO en HBO op verantwoorde wijze beslissingen over vrijstellingen, maatwerktrajecten en diplomering nemen als een kandidaat een ervaringscertificaat wil verzilveren. Dat blijkt dus niet het geval te zijn. Hoofdconclusie is dat in het MBO en in het HBO de kwaliteit van ervaringscertificaten in de meeste gevallen ernstig tekortschiet. Het certificaat biedt examencommissies daardoor onvoldoende informatie om verantwoorde beslissingen te nemen over vrijstelling, diplomering of maatwerk.

De inspectie vindt dan ook dat aanbieders van EVC-trajecten meer kwaliteit moeten leveren en vooral de onderbouwing van de competenties moeten verbeteren.

Over drie jaar worden de EVC-trajecten opnieuw onderzocht.

Reageer op dit artikel