nieuws

‘Zingeving is de grootste binder’

Personeelsmanagement

‘Zingeving is de grootste binder’

Vier kenners discussiëren in een rondetafelgesprek over de rol van opleidingen bij het inzetbaar houden van werknemers. Of liever gezegd, over de rol van ontwikkeling en zingeving. ‘Opleiden is een verouderd begrip.’

Wie werknemers aan zich wil binden moet, zelfs in tijden van hoge werkloosheid en crisis, iets te bieden hebben. En dat hoeft niet per se geld te zijn, zegt Guido Heezen, HR-trendwatcher en directeur van onderzoeksbureau Effectory. ‘Mensen willen werken voor een bedrijf waar ze achter kunnen staan en waar ze zich kunnen ontwikkelen. Dat kan zijn door middel van opleiden, maar ook door een bijdrage te leveren aan de organisatie. Door projecten te doen, of doordat hun mening wordt gevraagd.'

Naast baanzekerheid en een goed imago van de werkgever snakken werknemers naar zingeving. Heezen: ‘Werknemers kunnen er echt warm voor lopen wanneer de core business van hun werkgever bijdraagt aan het grote geheel. Dat is een van de grootste binders op dit moment.'

Bij Achmea is die boodschap doorgedrongen, zegt Andrea Wotte, senior manager van de Achmea Academy. De Achmea Academy won in 2011 de prijs voor de beste corporate university van Nederland. ‘Met name in de crisis was het best lastig om verzekeraar te zijn. We hebben het coöperatieve gedachtegoed geëxpliciteerd en onze identiteit naar boven gehaald. Daarbij hebben we duidelijk gemaakt wat voor soort leiderschap en gedrag daarbij hoorde. We hebben een spel ontwikkeld waarmee werknemers leren wat ethisch handelen is en wat echt niet bij ons past. Dat heeft bij ons een enorme inspiratie gebracht en een enorme trots op het bedrijf.'

Verouderd begrip
Het bijbrengen van vakkennis en het werken aan de ontwikkeling en loopbaankansen van werknemers zijn nauw met elkaar vervlochten, vindt Wotte. ‘Opleiden is een verouderd begrip. Het gaat om leren en ontwikkelen, dat is veel breder. Dat kan van alles zijn.'

Hans van der Steen, directeur Arbeidsvoorwaarden van de AWVN, ziet veel raakvlakken met de manier waarop wordt nagedacht over vitaliteit. ‘Dat is een driehoek van gezondheid – zowel metaal als fysiek – van competenties en vooral ook van betekenisvol werk. En dat heeft weer heel veel met ontwikkeling te maken. Opleiden heeft niet zijn langste tijd gehad, maar het kantelt wel naar wat de een zinvol werk noemt en de ander fun in zijn werk.'

Het idee dat je als werkgever mensen breed opleidt, niet alleen voor de functie maar ook voor de arbeidsmarkt, ziet Van der Steen langzaamaan doorbreken. ‘Maar ik vind niet dat we er al zijn. Je ziet wel langzaam maar zeker meer voorbeelden in cao's. Er zijn ook een paar bedrijven waar wordt afgesproken dat het persoonlijk opleidingsbudget ook met name is gericht op functies buiten de eigen onderneming. Maar gemeengoed is het nog niet.' Van der Steen zegt dat het breder opleiden voor de arbeidsmarkt alleen gaat werken wanneer er een olievlekwerking is, en steeds meer bedrijven die stap durven te zetten.

Verplicht
In de bancaire sector werkt dat al zo, zegt Hans van der Heijden, hoofd Arbeidsvoorwaarden en Regelingen van de Rabobank, alleen al omdat veel opleidingen verplicht zijn onder de Wet financieel toezicht (Wft). ‘Voor de echte vakmatige opleidingen die vallen onder Wft groeien we nu naar een diplomamodel.Er zijn kanttekeningen te maken bij die beweging, maar vanuit het perspectief van employability betekent dit per definitie dat de opleidingen waarin wij nu investeren geschikt zijn voor de hele branche. Ik vind dat prima, want de diploma's die werknemers elders krijgen, gelden dan ook voor ons.'

Wotte gaat nog een stap verder. ‘Wij hebben zelfs het idee dat het wel heel mooi is wanneer mensen na een tijd aan de slag gaan bij een andere werkgever en zeggen: "Ik ben opgeleid door Achmea." Dus leren en opleiden stellen wij breed beschikbaar.'

Het hele artikel is te lezen in IntermediairPW

Reageer op dit artikel