nieuws

Inspectie strenger bij zware beroepen in de bouw

Personeelsmanagement

Inspectie strenger bij zware beroepen in de bouw

Het ziekteverzuim in de bouw bedraagt 5,5 procent. 45 procent daarvan is te wijten aan lichamelijke belasting. De Inspectie SZW gaat daarom de komende vier jaar extra controleren of de regels in de bouw om uitval te voorkomen worden nageleefd.

De inspectie heeft een top-15 van lichamelijk zware beroepen in de bouw opgesteld en controleert in die sectoren de komende vier jaar strenger op goed naleven van de Arbo regels. In 2012 wordt er extra gecontroleerd bij blokkenstellers in de ruwbouw, betonstaalvlechters, metselaars, monteurs van metalen dak- en gevelelementen en glaszetters. De inspectie legt sneller boetes op als niet volgens de regels wordt gewerkt.

46 procent van de betonvlechters heeft rugklachten. Dat geldt ook voor meer dan een derde van de glaszetters Van de metselaars heeft 38 procent last van zijn rug. De directe loonkosten die daarmee gemoeid zijn, bedragen naar schatting honderden miljoenen per jaar.

De inspectie wil met de extra handhaving onder andere bereiken dat werkgevers weten wat er van hen verwacht wordt om hun medewerkers beter te beschermen. Ook moeten ze de afspraken die in de branche zijn vastgelegd nakomen. Elke werkgever wordt geacht een preventiemedewerker te hebben die de regels goed kent. Daarnaast moet een werkgever uitzoeken wat de risico's op de bouwplaats zijn en daar maatregelen tegen nemen. Werknemers moeten weten welke hulpmiddelen ze kunnen gebruiken om blessures te voorkomen.

Ook de begaanbaarheid van de bouwplaats wordt meegenomen in de inspecties, omdat het vaak lichamelijke belasting oplevert als bijvoorbeeld de steigers niet op de juiste hoogte zitten. Op bouwplaatsen moeten werknemers onder andere rijplaten aanbrengen en zorgen dat er geen gereedschap op de looppaden ligt.

Reageer op dit artikel