nieuws

Vuilbekkerij is slecht voor de carrière

Personeelsmanagement

Vuilbekkerij is slecht voor de carrière

Werknemers die regelmatig schelden of vloeken op het werk, schenden daarmee niet alleen de regels van wellevendheid. Ze brengen ook hun eigen carrière schade toe. Werkgevers zijn minder geneigd om deze medewerkers een promotie te geven.

Dat schrijft Careerbuilder op basis van Amerikaans onderzoek door researchbureau Harris Interactive. 51 procent van de werknemers gaf toe regelmatig schuttingtaal te gebruiken.  Bijna alle vloekers houden zich niet in wanneer er collega’s in de buurt zijn. 51 procent vloekt ook als de baas aanwezig is, en 7 procent doet dat ook waar klanten bij zijn.

En dat valt niet in goede aarde bij de ondervraagde werkgevers. 80 procent vindt dat de professionaliteit van de werknemer wordt geschaad door het gebruik van profaniteiten. 71 procent denkt dat een werknemer die vloekt moeite heeft met zelfbeheersing en 68 procent vindt het simpelweg onvolwassen. Tweederde (64 procent) van de ondervraagde werkgevers zegt een lagere dunk te hebben van vloekende medewerkers. 57 procent laat de vuilbekkerij meespelen in de beslissing om een werknemer al dan niet een promotie te geven.

Overigens geeft een kwart van de werkgevers toe zelf zijn personeel uit te vloeken.

Reageer op dit artikel