nieuws

Modernisering ziektewet beperkt flexibilisering

Personeelsmanagement

Op 1 januari 2014 wordt de Wet Modernisering Ziektewet van kracht. Werkgevers krijgen vanaf die datum de kosten van ziektewetuitkeringen voor werknemers, die na een contract voor bepaalde tijd ziek uit dienst gaan, voor hun kiezen. Dat geldt ook voor de WGA-uitkeringen die deze groep werknemers na twee jaar ziekte ontvangt. Tot nu toe worden […]

Op 1 januari 2014 wordt de Wet Modernisering Ziektewet van kracht. Werkgevers krijgen vanaf die datum de kosten van ziektewetuitkeringen voor werknemers, die na een contract voor bepaalde tijd ziek uit dienst gaan, voor hun kiezen.

Dat geldt ook voor de WGA-uitkeringen die deze groep werknemers na twee jaar ziekte ontvangt. Tot nu toe worden de premies voor werkgevers per sector waarin zij actief zijn vastgesteld. Met de Wet Modernisering Ziektewet gaat dat veranderen. Bij het ingaan van die wet worden de premies per werkgever berekend. Bij een hoog aantal zieke tijdelijke contractanten stijgen de premies per werkgever. Daarmee wordt een belangrijk argument om bij voorkeur tijdelijke contracten aan te gaan, zijnde minder risico voor werkgevers bij ziekte van een werknemer, te niet gedaan. Tegelijk wordt daarmee de flexibiliteit in arbeidscontracten beperkt.

Lastenverzwaring
De gevolgen van de Wet Modernisering Ziektewet komen bovenop de lasten die de werkgever al heeft vanwege de verplichte doorbetaling van loon bij twee jaar ziekte van vaste werknemers, de gevolgen van de Wet Verbetering Poortwachter en de gedifferentieerde premie WAO en WGA. En ook al gaat de nieuwe wet pas op 1 januari 2014 in, de invoering heeft ook gevolgen voor nu bestaande ziektegevallen. Voor kleine werkgevers kan een hoog verzuim van tijdelijke werknemers zelfs de financiële doodsteek zijn. Meer dan ooit zal de werkgever goed zicht moeten hebben op de tijdelijke contractanten. Net zoals bij vaste werknemers, moet ook voor de tijdelijke contractanten een sluitende registratie plaatsvinden van het ziekteverzuim. Niet alleen tijdens de periode dat zij in dienst zijn, maar vooral ook daarna wanneer zij ziek uit dienst zijn gegaan. Werkgevers moeten deze groep werknemers volgen, registreren wat het verloop van hun verzuim is en hen ondersteunen door re-integratiebegeleiding aan te bieden. De kostenlast is dus meer dan alleen stijgende premies.

Reageer op dit artikel