nieuws

Verslaafde krijgt baan niet meer terug

Personeelsmanagement

Verslaafde krijgt baan niet meer terug

Een alcoholverslaafde werknemer verkeert tijdens werktijd onder invloed van alcohol. De werknemer wordt daarop op staande voet ontslagen. Mag dit?

Volgens de huisregels van het bedrijf alcoholgebruik op de werkvloer niet wordt getolereerd. Een werknemer die tijdens werktijd onder invloed van alcohol is, wordt dan ook ontslagen. Hij vecht zijn ontslag echter aan bij de kantonrechter.

De werknemer erkent dat hij tijdens werktijd heeft gedronken en onder invloed was. Hij zegt alcoholverslaafd te zijn geworden door onderliggende psychische problemen. De werknemer heeft last van psychoses en lijdt aan depressies. Door drankgebruik wil hij deze problemen dempen.

Ook de werkdruk en privéproblemen hebben geleid tot overmatig alcoholgebruik. De werkgever is bekend met de situatie en daarom is hij al doorgestuurd naar een behandelaar. Hij heeft echter een terugval gehad met name veroorzaakt door zijn werkgever en hij is gestopt met de behandeling.

De werknemer verwijt zijn werkgever dat hij niet wordt geholpen en er geen rekening wordt gehouden met zijn ziekte. Volgens de werknemer is er namelijk sprake van ziekte. Bovendien zal het ontslag op staande voet hem nog in grotere problemen brengen omdat hij dan geen inkomsten meer heeft.

De werkgever wil niet verder met de werknemer. Hij heeft al eens een rijontzegging gekregen vanwege alcohol achter het stuur. Dat heeft toentertijd tijdelijk geleid tot een andere functie, omdat de werknemer dagelijks een bestelbus van de werkgever bestuurde. Verder is de werknemer onder invloed van alcohol bij een klant verschenen en dit is gemeld door de klant. Er zouden zich gevaarlijke situaties hebben voorgedaan. De werknemer was bovendien arbeidsgeschikt. De werkgever heeft niet meer het vertrouwen dat de werknemer zijn alcoholverslaving nog eens te boven komt met name omdat hij zijn behandeling heeft beëindigd.

Ook volgens de kantonrechter zijn er dringende redenen om de werknemer op staande voet te ontslaan. Voorop staat een eigen verantwoordelijkheid. Het stoppen met de behandeling deed hem de das om. De werkgever heeft terecht geen vertrouwen meer in de werknemer omdat hij zijn behandeling heeft afgebroken. De werknemer heeft tevens door zijn overmatig alcoholgebruik de veiligheid bij de klant op het spel gezet. Ook heeft de werkgever imagoschade geleden doordat de werknemer in benevelde staat bij de klant verscheen. Er volgen nog enkele grieven die uiteindelijk leiden tot ontslag van de werknemer.

Reageer op dit artikel