nieuws

Zelfvertrouwen overschatte competentie

Personeelsmanagement

Een sollicitant meldt zich blakend van zelfvertrouwen aan uw bureau. Deze kandidaat maakt misschien een goede indruk. Maar is die terecht? Niet altijd.

Zelfvertrouwen overschatte competentie

‘Zelfvertrouwen werkt alleen als het laag is’, stelt Tomas Chamorro-Premuzic, hoogleraar Business Psychology aan University College London en New York University. Het moet natuurlijk niet te laag zijn, geeft hij toe in een essay op de site van Harvard Business Review, maar net laag genoeg om een realistische kijk en aanpak te stimuleren bij werknemers.

Chamorro-Premuzic geeft drie redenen waarom mensen met gebrekkig zelfvertrouwen meer kans hebben op succes in hun loopbaan.

1. Open staan voor feedback en zelfkritiek

Mensen hebben de neiging om alleen oor te hebben voor positieve feedback en kritiek weg te duwen. Werknemers die een zeker pessimisme combineren met ambitie vergroten hun kans te slagen. Zwakke punten worden dan niet genegeerd, maar aangepakt.

2. Betere voorbereiding, harder werken

Als iemand blaakt van zelfvertrouwen, wat motiveert dan hem of haar dan om hard te werken naar een doel? In zijn onderzoeken stuit Chamorro-Premuzic vooral op het gunstige effect van gebrekkig zelfvertrouwen op persoonlijke ontwikkeling.

3. Realistische evaluatie, geen arrogantie

De schaduwzijde van zelfvertrouwen is arrogantie. In geval van fouten wordt een oogje dichtgeknepen. Of de schuld wordt bij anderen of de omstandigheden gelegd. Een werknemer met minder zelfvertrouwen zal kijken wat zijn of haar rol is geweest bij de misser, die toegeven en herstellen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels