nieuws

Werkstress is belangrijkste beroepsziekte

Personeelsmanagement

Werkstress is belangrijkste beroepsziekte

Werkstress is de grootste beroepsziekte. HR krijgt hulp met de aanpak ervan.

Werkstress is de meest voorkomende beroepsziekte. Ongeveer een derde van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten.  De klachten worden vaak veroorzaakt door een verstoorde balans tussen werk en privé, werkdruk, baanonzekerheid, of agressie en geweld op de werkvloer.
Bij veel bedrijven is het onderwerp onvoldoende bespreekbaar. Minister Asscher, die deze feiten naar buiten bracht, gaat de komende jaren extra aandacht besteden aan het onderwerp. Daarnaast gaat de Inspectie SZW bij controles extra aandacht besteden aan werkstress.

Asscher wil in eerste instantie de grootste risico’s aanpakken: werkdruk, agressie, geweld en intimidatie op en rond het werk. In bijvoorbeeld het onderwijs en bij financiële instellingen wordt de helft van het ziekteverzuim veroorzaakt door hoge werkdruk. In het derde en vierde jaar van de aanpak staat het bestrijden van discriminatie en pesten op de werkvloer centraal. De aanpak richt zich daarnaast op een aantal doelgroepen met een hoger risico op uitval, zoals flexwerkers en mantelzorgers.

Ongeveer 40 procent van de werkende Nederlanders ervaart werkdruk of werkstress. Vorig jaar gaf ruim 2 miljoen mensen aan regelmatig onder hoge tijdsdruk te moeten werken. Ruim 1 miljoen werknemers hebben te maken of te maken gehad met ongewenst gedrag van collega’s en ongeveer 100.000 werknemers worden systematisch gepest.

Lees ook: Werkdruk leidt tot ongezonde eetgewoontes

Reageer op dit artikel