nieuws

Opleiden buitenlands personeel wordt makkelijker

Personeelsmanagement

Opleiden buitenlands personeel wordt makkelijker

Werknemers die bij een international bedrijf werken en een training of studie gaan volgen in Nederland, hebben daarvoor geen tewerkstellingsvergunning meer nodig.

Dit scheelt werkgevers veel administratieve rompslomp, omdat de aanvraagprocedure voor de vergunning voortaan niet meer nodig is. De nieuwe wetgeving is ingevoerd, omdat de sturende personeelsleden een bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse kenniseconomie.

‘In de eerste plaats kan daarbij worden gedacht aan werknemers die gebruik maken van de Kennismigrantenregeling’, zegt de Tweede Kamer in het wetsvoorstel dat nu dus is aangenomen. ‘Een ander voorbeeld is het wetenschappelijk personeel dat door universiteiten van buiten de EER of Zwitserland wordt aangetrokken.’

Reageer op dit artikel