nieuws

Verzekeraars verbeteren eigen privacybeleid

Personeelsmanagement

Verzekeraars verbeteren eigen privacybeleid

Verzekeraars laten weten zich niet meer schuldig te maken aan privacyschending van werknemers. De verzekeraars raakten vorig jaar in opspraak, omdat ze gegevens over zieke personeelsleden hadden doorgegeven aan werkgevers.

Daaraan is nu een einde gekomen, heeft het Verbond van Verzekeraars laten weten aan minister Lodewijk Asscher. Ook Arbodiensten die onzorgvuldig geweest waren met informatie over zieke medewerkers zouden hun werkwijze aangepast hebben.

De minister kondigde verder aan dat het College Bescherming Persoonsgegevens als toezichthouder meer bevoegdheden krijgt om in te grijpen.

Een werkgever mag in het kader van de verzuimbegeleiding van zieke werknemers een beperkt aantal noodzakelijke medische persoonsgegevens verwerken. Zoals gegevens over de verwachte duur van het verzuim en de mate waarin een werknemer arbeidsongeschikt is. Een arbodienst of een bedrijf dat de verzuimbegeleiding uitvoert mag ook alleen deze medische gegevens verwerken en verstrekken aan de werkgever.

Lees ook: HR wil talent managen, maar loopt vast op verzuim

Reageer op dit artikel