nieuws

Wat is belangrijk bij het aanpakken van het arbeidsconflict?

Personeelsmanagement

Wat is belangrijk bij het aanpakken van het arbeidsconflict?

Kun je als HR-professional arbeidsconflicten altijd een positieve draai geven?

Het is van cruciaal belang om hoogoplopende arbeidsconflicten niet te laten escaleren. Gebeurt dat wel, dan is het zaak het conflict positief om te draaien. Hier ligt een belangrijke taak voor de HR-professional. Drie vragen aan drs. Regi Melcherts van de Strategisch Coachen Groep.

 

Kun je als HR-professional arbeidsconflicten altijd een positieve draai geven?

Melcherts: ‘De HR professional komt regelmatig – vaak laat – in aanraking met een geëscaleerd conflict. Maar ook bij een hoogopgelopen conflict is een positieve interventie mogelijk. Het is mogelijk om het positief om te draaien door de onderlinge veiligheid en integriteit van de betrokkenen te versterken en de samenwerking te bevorderen. Het door mij ontwikkelde instrument van de positieve escalatieladder van convenantfasen biedt daarvoor een bruikbaar middel. HR kan er de fasen in het verregaande meningsverschil mee identificeren en het ook inzetten om het conflict een positieve wending te geven. Inzicht in de conflict- en convenantfasen maakt een hanteerbare en doelgerichte aanpak mogelijk.’

Wat is belangrijk bij het aanpakken van het arbeidsconflict?

Melcherts: ‘De conflictfasen moeten worden omgedraaid naar convenantfasen. Convenantfasen zijn gericht zijn op groei en toetsbaar succes: van alle betrokken partijen wordt de negatieve houding omgebogen in een positieve basishouding. Er wordt gewerkt aan een nieuwe samenwerking, maar ook is het mogelijk dat de samenwerking op een positieve manier beëindigd wordt. Het is maar net wat past bij de bedrijf- en loopbaanfasen van de conflicteigenaren. De positieve escalatieladder van convenantfasen bestaat uit drie fasen: contact, kennismaken en verbinden. Zij geven inzicht in hoe mensen zich gedragen als ze met elkaar in dialoog gaan. Per fase herstel je de onderlinge veiligheid en integriteit. Iedere fase vraagt een leersprong of groeisprong, die ook elk een specifieke begeleidingsstijl nodig heeft. De ladder biedt de HR-professional inzicht en daarmee een strategische en faciliterende rol in de begeleiding naar een succesvol resultaat.’

Wat is de rol van HR in de verschillende fasen?

Melcherts: ‘In de contactfase begeleidt HR en stuurt aan op een positieve en open houding van de belanghebbenden. Dankzij deze heropening van het contact komt er ruimte. De rigiditeit vermindert. In de fase van de kennismaking worden de aannamen van de medewerkers die met elkaar in strijd zijn onderzocht, de HR-professional ondersteunt waar nodig. In de fase van verbinding is het vinden van de gedeelde waarden van de personen uitgangspunt. Ook hier kan HR ondersteunen. Door de gedeelde waarden praktisch in- en aan te vullen met een strategisch samenwerkingsplan, wordt de oplossing toetsbaar. Voor de betrokkenen én voor HR.’

 

Reageer op dit artikel