nieuws

Consequente werkgever boekt betere resultaten

Personeelsmanagement

Consequente werkgever boekt betere resultaten

HR-managers die hun resultaten belangrijk vinden, moeten vooral consequent en duidelijk zijn. Anders weten werknemers zich geen raad met hun functie.

Dat blijkt uit onderzoek van Hilbrand Knol. Hij deed onderzoek onder 60 kleinere (15 tot 50 medewerkers) MKB-bedrijven. Medewerkers in goed uitgelijnde bedrijven herkennen wat de DGA van ze verwacht, handelen daarnaar en voelen zich gesteund. In slecht uitgelijnde bedrijven worstelen medewerkers met hun rol, zij voelen zich matig tot slecht gesteund en zijn eerder geneigd te vertrekken. De studie heeft een aantal interessante implicaties voor elke personeelsmanager en heeft ingrijpende consequenties voor de HR-advisering aan kleine ondernemers, die nog sterk wordt beheerst door het geloof in de gestandaardiseerde HR-systemen en instrumenten uit het grootbedrijf.

Knol sprak met iedere eigenaar directeur en legde vast hoe die tegen zijn bedrijf aankijkt, welke mensen hij in dienst wil hebben en hoe hij die mensen selecteert en aanneemt, beoordeelt, beloont en ontwikkelt. Aan medewerkers vroeg hij wat de eigenaar nu eigenlijk wil en of zij dat ook doen. Tevens vroeg hij waarop in het bedrijf wordt gestuurd, hoe wordt beloond en welke ontwikkeling mogelijk en wenselijk is. Uitgangspunt is daarbij dat de richting die de directeur met het bedrijf op wil ook bij de mensen door moet komen. Dat kan alleen als die visie wordt vertaald in een consistente aanpak en daarbij passende praktijken. Knol noemt dat in navolging van wetenschappelijke literatuur “een goede verticale, horizontale en implementatie uitlijning”.

Werkt het, zo’n uitlijning? Ja, zijn studie laat zien dat goed op elkaar afstemmen van alle activiteiten om het personeel aan te sturen loont. Bedrijven die strak zijn uitgelijnd op alle drie de dimensies, dus zowel verticaal als horizontaal en qua implementatie, doen het zonder uitzondering net zo goed of zelfs beter dan alle andere bedrijven. Bedrijven die hun uitlijning helemaal niet op orde hebben, doen het zonder uitzondering slecht. Maar er blijkt ook een flinke groep bedrijven te zijn die deels wel en deels niet goed uitgelijnd zijn, en die soms goed en soms matig effectief zijn, zonder dat daar enig patroon in te ontdekken valt. Dat is wetenschappelijk gezien lastig, maar praktisch blijft overeind dat je beter wel dan niet kunt uitlijnen en dat, als je dat beter doet, het effect groter zal zijn.

Nu komt direct de vraag op: hoe doe ik dat dan? Goeie vraag, want dit boek blijkt een heel praktische handleiding te zijn om dat voor elkaar te krijgen. Er zitten instrumenten in (vragenlijsten, interview protocollen) die de eigenaar kunnen helpen om zijn visie scherp te krijgen en om te beoordelen of hij die goed heeft vertaald naar de wijze waarop hij selecteert, beoordeelt, beloont en ontwikkelt. Sterker nog, bij het boek is een handleiding verschenen die alles nog eens netjes op een rij zet, inclusief een uitleg voor gebruik. Dat begint bij het vaststellen van de visie van de directeur. Dat is een cruciale stap, zoals ook het sprookje van Alice in Wonderland ons leert. Alice komt op enig moment tijdens haar reis op een viersprong en vraagt de kat die daar zit waar ze heen moet. De kat vraagt waar zij heen wil en Alice antwoordt dat ze dat nu net niet weet. “Dan maakt het ook niet uit welke kant je oploopt”, zegt de kat vervolgens wijsgerig, en gelijk heeft hij.

Als de koers duidelijk is biedt het boek inzicht in wat de consequenties van die keuze zijn voor de inrichting van arbeid, het gedrag dat medewerkers moeten tonen en hoe je HR instrumenten kunt inzetten om dat gedrag optimaal te stimuleren. Daarmee kun je niet alleen kijken of je dat allemaal goed voor elkaar hebt, maar krijg je ook duidelijk hoe het beter kan, mocht het nog niet optimaal zijn ingericht. Gaat dit je nog niet ver genoeg, dan worden ook nog instrumenten geboden om te peilen of wat je doet doorkomt op de werkvloer. Allemaal in taal die goed bruikbaar is in normale bedrijven, dus zonder wetenschappelijk jargon.
Voor HR adviseurs en andere HR professionals is dit boek (vooral de eerste twee hoofdstukken) een aanrader, om de eigen consistentie in het denken eens te toetsen. Voor MKB onderzoekers is het een mooie eerste uitwerking van een onderzoeksaanpak die uitstekend bij het MKB past en die de kracht van goed kwalitatief onderzoek toont (en de beperkingen). Voor eigenaren/directeuren van kleinere bedrijven is het een geweldig instrument om het eigen bedrijf door te lichten en strakker en beter te organiseren. Saxion biedt bovendien nog aan om MKB-ers daarbij te helpen. Wat wil je nog meer?

Over het onderzoek

Hilbrand Knol (2013). Effectief personeelsbeleid in het kleine MKB. Een studie naar de effecten van verticale en horizontale afstemming in kleine bedrijven. Saxion, Deventer/Enschede

Handleiding voor een HR gerelateerde bedrijfsanalyse in het kleine MKB (tussen 10-50 medewerkers). Saxion Deventer/Enschede
Beide te downloaden op de site van het lectoraat strategisch HRM van Saxion www.saxion.nl/strategisch-hrm

Reageer op dit artikel