nieuws

Werkgever luistert naar mening personeel

Personeelsmanagement

Werkgever luistert naar mening personeel

Werkgevers in Nederland zijn bovengemiddeld geïnteresseerd in de mening van hun medewerkers.

In vergelijking met de rest van Europa, loopt Nederland voorop in het betrekken van alle medewerkers bij belangrijke bedrijfskeuzes. Dit blijkt uit onlangs afgerond onderzoek van het Top Employers Institute onder ruim vijfhonderd Europese bedrijven.

Werkgevers doen vaak een beroep op hun personeel als het gaat om de strategische koers van het bedrijf. Bijna twee derde van de Nederlandse ondernemers doet dat. In de rest van Europa doet minder dan de helft van de werkgever dat.

Ook vraagstukken over de organisatiestrategie worden volgens de onderzoekers vaak aan het personeel voorgelegd. Als het gaat om strategische bedrijfsbeslissingen, vragen werkgevers vrijwel altijd de leden van de directie en het hoger management om advies.

Interesse zorgt voor sterke band met werknemer

Volgens landmanager Aernoudt van de Wilk van Top Employers Institute zorgt de interesse van de werkgever voor meer loyaliteit en een sterkere band tussen werknemer en bedrijf. “Dat Nederlandse bedrijven zo goed luisteren naar hun medewerkers, heeft waarschijnlijk te maken met onze cultuur”, zegt hij. “Wij zijn gewend aan het poldermodel waarin iedereen mag meebeslissen. In andere landen is er veel meer sprake van een hiërarchische bedrijfsvoering.”

Ter vergelijking: In Franklijk luistert slechts 12 procent van de werkgevers naar medewerkers als er strategische beslissingen genomen moeten worden. Spanje laat vergelijkbare cijfers zien.

Advies van personeel zorgt voor meer succes

Henk Volberda, hoogleraar Strategisch Management en Ondernemingsbeleid aan de Erasmus Universiteit, stelde onlangs dat werkgevers die een beroep doen op hun medewerkers succesvoller zijn dan werkgevers die dat niet doen. Hij deed zijn uitspraak naar aanleiding van zijn onderzoek naar sociale innovatie.

‘Technologische innovaties voeren nog altijd de boventoon’, aldus Volberda. ‘Investeringen in een betere organisatiestructuur blijven vooralsnog achter.’

Lees ook: Werkgever gebruikt innovatiekracht te weinig

Reageer op dit artikel