nieuws

Asscher: ‘Maak werkstress bespreekbaar’

Personeelsmanagement

Asscher: ‘Maak werkstress bespreekbaar’

Minister Asscher heeft het startschot gegeven van de campagne ‘Check je Werkstress’. Deze campagne is bedoeld om werkgevers en werknemers te wijzen op de risico’s van te veel werkstress. Het onderwerp moet zo meer bespreekbaar worden op de werkvloer.

Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer het grootste beroepsrisico in ons land. Minister Asscher gaat daarom de komende vier jaar samen met werkgevers en werknemers werkstress verder bespreekbaar maken en aanpakken. Ook de Inspectie SZW gaat extra controleren op gezonde werktijden, werkdruk en agressie op de werkvloer, zo heeft de minister in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd.

Week van de werkstress

In de campagne staan ervaringsverhalen van bekende en onbekende Nederlanders centraal. Onder meer Hugo Borst en Leontien van Moorsel vertellen over hun ervaringen met werkstress. “Het is nu vaak nog een taboe om over werkstress te praten, daar schamen werknemers zich voor. Maar de bekende uitspraak ‘van hard werken wordt niemand ziek’, klopt in de praktijk niet. Met hard werken is niks mis, maar de randvoorwaarden om dit te kunnen doen, moeten er wel zijn. Bijvoorbeeld dat je naast je werk ook de zorg op je kunt nemen voor een familielid of vriend. En dat er op je werk geen sprake is van agressie, pesten en intimidatie. Ik wil dat het normaal wordt dat werkgevers en werknemers werkstress met elkaar bespreken en aanpakken”, aldus de minister. Verder kondigt de minister in zijn brief een landelijke Week van de Werkstress aan. Ook gaat het ministerie van SZW bijeenkomsten organiseren waar werkgevers en werknemers goede voorbeelden over het omgaan met werkstress uitwisselen.

Cao

Minister Asscher moedigt daarnaast aan dat afspraken over de aanpak van werkdruk ook in de cao’s worden vastgelegd. Eerder kondigde hij al maatregelen aan om de combinatie van werk en zorg makkelijker te maken. Het ministerie meldt dat uit onderzoek blijkt dat 12 procent van de werknemers burn-outklachten heeft. Ruim 40 procent van de werknemers vindt zijn of haar werk mentaal belastend en een kwart geeft aan altijd onder hoge tijdsdruk te moeten werken. Ook heeft 40 procent van de werknemers in ons land behoefte aan extra maatregelen om werkstress te voorkomen.

 

Reageer op dit artikel