nieuws

‘Een leven lang inzetbaar?’ valt in de prijzen

Personeelsmanagement

Het boek ‘Een leven lang inzetbaar?’ van Beatrice van der Heijden en Annet de Lange heeft de BA&O-publicatieprijs 2014 gewonnen. Dit is vandaag bekendgemaakt tijdens een congres van de beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen (BA&O) in Rotterdam.

Een leven lang inzetbaar? is een uitgave van Vakmedianet (Alphen aan den Rijn), ook de uitgever van PW De Gids. Het handboek behandelt duurzame inzetbaarheid op het werk: interventies, best practices en integrale benaderingen. De auteurs helpen de werkgever, manager en personeelsfunctionaris op weg met het doorgronden van het thema duurzame inzetbaarheid en leveren ze een overzicht van wat in Nederland bekend is over duurzame inzetbaarheid.

De jury vindt dat het boek een goed overzicht geeft van het onderwerp, met veel informatie, onderzoeksmateriaal, heldere uitgangspunten en dat het houvast geeft aan professionals voor interventies en praktijkonderzoek. Verder omschrijft de jury de uitgave als een goed leesbaar boek dat overzichtelijk is én actueel.
Sinds een aantal jaren reikt de beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen een publicatieprijs uit. Doel hiervan is onder meer het stimuleren van de kennisontwikkeling van A&O-deskundigen en deskundigen van aanpalende arbodisciplines.

Inhoud boek

In het prijswinnende boek wordt onder meer ingegaan op vragen wat duurzame inzetbaarheid en duurzaam werk inhouden en hoe duurzame inzetbaarheid wordt gemeten. Veel aandacht is er voor de oudere werknemer. Zo wordt de vraag beantwoord of ouderen minder duurzaam inzetbaar zijn dan jongeren en wordt aandacht besteed aan onderzoek naar ouder worden op het werk. Factoren die duurzame inzetbaarheid van ouder wordende werknemers beïnvloeden en wat bekend is over beeldvorming van werkgevers over oudere werknemers zijn andere aspecten die aan bod komen. Tevens wordt stilgestaan bij de rol van HRM en de relatie tussen werknemer en werkgever in het duurzaam inzetbaar houden van ouder wordende werknemers.
Het boek is geschreven voor met name werkgevers, managers en personeelsfunctionarissen, maar is ook geschikt voor medewerkers en HBO- en WO-studenten die meer over het onderwerp willen weten.

De auteurs hebben beiden hun sporen verdiend in hun vakgebied. Dr. Annet de Lange (1977) heeft als Universitair docent Organizational behavior aan de Vrije Universiteit Amsterdam gewerkt en daarna een aantal jaar als Universitair hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij heeft veel publicaties en prijzen op haar naam staan over ouder worden en duurzame inzetbaarheid.
Prof. dr. Beatrice van der Heijden (1967) is hoofd van de vakgroep Strategisch Human Resource Management bij de Faculteit der Managementwetenschappen, Institute of Management Research aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is ze verbonden aan de Open Universiteit Nederland en aan de Universiteit Twente.

Bestel hier het prijswinnende boek: www.vakmedianetshop.nl/eenlevenlanginzetbaar.

 

 

Reageer op dit artikel