nieuws

Veel viezigheid op werkplekken

Personeelsmanagement

Veel viezigheid op werkplekken

Bijna een kwart (23%) van de werkplekken is ongezond, blijkt uit een onderzoek van Vereniging Schoonmaak Research (VSR) in veertig kantoorpanden. Met name met de luchtvochtigheid is het slecht gesteld.

Bij 88% van de werkplekken ligt de luchtvochtigheid onder de norm van 40 à 50%. Een te lage luchtvochtigheid resulteert in overlast en irritaties en verhoogt de vatbaarheid voor virussen, zo stellen de onderzoekers.

Het CO2-gehalte is in vergelijking met het onderzoek van twee jaar geleden iets verbeterd.In 2012 was dit gehalte bij 50% van werkplekken nog onder de streefwaarde van minder dan 800 ppm (parts per million), inmiddels is dit percentage gestegen naar 75%. In 2012 scoorde 1 op de 5 werkplekken nog slecht op het CO2-gehalte, inmiddels is dat 1 op de 40. “CO2 is in deze concentraties weliswaar geen directe bedreiging van de gezondheid, maar is wel een indicator van effectiviteit in luchtverversing”, aldus de onderzoekers.

Ook op andere gebieden gaat het iets beter: een kwart van de bedrijven kampt nog met te hoge concentraties van schimmels en bacteriën; in 2012 was dit nog 40%. De fijnstofconcentratie was op 40% van de werkplekken slecht, in het onderzoek van dit jaar is dat slechts bij 1 op de 40 het geval. De gemeten temperatuur valt in het merendeel van de werkplekken binnen de norm van 20-24 graden Celsius.

Vervuiling werkplek

“Een matige clean desk, waarbij er redelijk tot veel losse spullen op het bureau liggen, vormt een mogelijke bron voor verontreiniging met micro-organismen. Bovendien bemoeilijkt dit de schoonmaak. Waar twee jaar geleden nog 72% van de onderzochte werkplekken onder de maat was, is dat nu nog maar 35%. Een goede discipline op de werkplek vertaalt zich naar minder stof en microbiologische vervuiling op en rond de werkplek”, luidt de conclusie.

Het onderzoek in kantoren van zowel kleine als grote bedrijven en scholen bestond uit een visuele inspectie (ventilatiemogelijkheden, staat van onderhoud en clean desk), de bepaling van de temperatuur, de relatieve luchtvochtigheid, de CO2-concentratie over een periode van circa acht uur, de bepaling van de fijnstofconcentratie (PM 2,5) over een periode van circa acht uur uur en de bepaling van de microbiologische kwaliteit.

PW DE GIDS VAKBASE: Waar moet het klimaat op de werkplek aan voldoen? 

Reageer op dit artikel