nieuws

Verslaving op het werk: een zaak voor HR?

Personeelsmanagement

Verslaving op het werk: een zaak voor HR?

Wie moet verslaving op de werkvloer afhandelen? Is dit de taak van de HR-manager? Of ligt het toch op het bordje van de huisarts?

De meningen over op wie verslaving op het werk moet aanpakken, zijn verdeeld, blijkt uit onderzoek van de private verslavingszorginstelling SolutionS. Een kwart van de bedrijven vindt dat HR verslavingsproblematiek op de werkvloer zelf moet kunnen afhandelen. Een ruime meerderheid (57 procent) vindt van niet en 18 procent heeft geen flauw idee. “Waar dus de een vindt dat HR verantwoordelijk is, vindt de ander een huisarts, vertrouwenspersoon, bedrijfsarts of een verslavingsspecialist de aangewezen persoon”, concludeert SolutionS.

HR-opleiding

Ook over de manier waarop de verslavingsproblematiek afgehandeld zou moeten worden, is men het niet eens. Een derde van de  bedrijven in ons land heeft onvoldoende kennis in huis over werk en verslaving. HR-opleidingen lijken niet genoeg aandacht aan de materie te besteden: 59 procent geeft namelijk aan dat deze opleidingen onvoldoende kennis over werk en verslaving bijbrengen. Slechts 2 procent vindt dat HR-opleidingen toereikend zijn op dit gebied, stellen de onderzoekers.

Drie fasen

De onderzoeksresultaten weerspiegelen volgens SolutionS de praktijk. “Organisaties zien steeds meer het belang van een preventiebeleid voor verslavingsproblematiek in”, zegt Miriam Diekman, Client Care & Relations-manager bij SolutionS. “Samen met Be-Responsible bieden wij organisaties de helpende hand om zo’n beleid in de praktijk handen en voeten te geven. Het is een belangrijke eerste stap om binnen een organisatie een heldere rolverdeling af te spreken. Immers, als iedereen verantwoordelijk is, doet meestal niemand wat. “B

Is een alcoholverslaving een reden de arbeidsovereenkomst te beëindigen? Kijk voor jurisprudentie op PW De Gids Vakbase.

Reageer op dit artikel