nieuws

Werkstress aanpakken, zegt Asscher. Maar hoe?

Personeelsmanagement

Werkstress aanpakken, zegt Asscher. Maar hoe?

“Check je werkstress’ is het motto van de campagne die minister Asscher vorige week startte. Maar hoe pakt u stress op de werkvloer aan?

Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer het grootste beroepsrisico in ons land. Toch lijkt het aanpakken van werkstressrisico’s voor velen iets ongrijpbaars. Veel bedrijven komen er dan ook niet toe. Veiligheidsrisico’s aanpakken vindt men vele malen eenvoudiger. Je ziet immers direct de resultaten van een goed beveiligde machine.

De aanpak van stressrisico’s is  echter minder moeilijk dan het in eerste aanleg lijkt. Meten is weten, geldt ook hier. Er zijn vele mogelijkheden om werkstressrisico’s op te sporen.  De randvoorwaarden voor een succesvolle aanpak op een rij:

  • Zorg voor een stapsgewijze en systematische  aanpak
  • Waarborg betrokkenheid van het management én de werknemers
  • Huur waar nodig expertise in

De aanpak kan op twee niveaus plaatsvinden: een op individuele werknemers gerichte aanpak en een aanpak op bedrijfsniveau. Om een goede indruk te krijgen van de taakbelasting/werkdruk van individuele werknemers zijn functioneringsgesprekken en werkoverleg aangewezen instrumenten. Eventuele problemen kunnen in een vroeg stadium worden onderkend en aangepakt. Voorwaarde is wel dat communicatie in een open sfeer moet kunnen plaatsvinden. Daarnaast kunnen signalen uit het arbeidsgezondheidskundig onderzoek of periodiek medisch onderzoek worden opgepikt om eventuele stressrisico’s in het werk te traceren.

Meer weten over de aanpak van werkstress?  Kijk op PW De Gids Vakbase.

 

 

 

 

Reageer op dit artikel