nieuws

Werkt dat: afspraken tegen discriminatie in cao’s?

Personeelsmanagement

Werkt dat: afspraken tegen discriminatie in cao’s?

Moeten er in alle cao’s afspraken komen over het bestrijden van discriminatie bij bedrijven? Welke partijen zijn voor?

Minder dan de helft van de cao’s bepalingen over discriminatiebestrijding, meent Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg van D66. Hij opperde in een debat met minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken dat er een verplichting moet komen dit wel te regelen. Asscher moet zich er sterk voor maken dat dat verbetert, vindt hij. PvdA-Kamerlid Keklik Yücel reageerde welwillend op dit pleidooi.

Asscher wees erop dat de Sociaal-Economische Raad vakbonden en werkgevers al heeft opgeroepen om in cao’s afspraken te maken over discriminatie op de werkvloer. De minister steunt die oproep.

Allochtonen moeilijker aan de slag

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau bleek onlangs dat allochtonen veel moeilijker aan de slag komen dan autochtone Nederlanders. Dat zou deels door discriminatie komen. Asscher heeft inmiddels maatregelen aangekondigd. Zo wil hij de namen van bedrijven die sollicitanten discrimineren openbaar maken. Ook zal de overheid geen contracten meer sluiten met bedrijven die discrimineren. De Kamer steunt die aanpak in principe.

Kamerlid Anne Mulder van de VVD haalde zich de verontwaardiging van SP, PvdA en GroenLinks op de hals toen hij zei dat mensen zich niet te snel gediscrimineerd moeten voelen. Iemand die al kauwgum kauwend een sollicitatiegesprek binnenkomt en niet wordt aangenomen, moet dat niet meteen aan zijn allochtone achtergrond wijten, zei hij. Yücel en Sadet Karabulut van de SP vroegen hem zijn woorden terug te nemen of te nuanceren. Mulder deed dat niet, maar onderstreepte wel tegen elke vorm van discriminatie te zijn.

Asscher reageerde positief op een suggestie van Mulder om de kosten van discriminatie voor het bedrijfsleven te onderzoeken. Hij gaat daarover overleggen met zijn collega Henk Kamp van Economische Zaken.

GroenLinks en SP hebben zich gestoord aan de uitspraken van premier Mark Rutte en andere bewindslieden dat de komst van grote groepen asielzoekers naar Nederland “ontwrichtend” zou werken. Vluchtelingen worden daarmee in aan kwaad daglicht geplaatst, zeiden Karabulut en Linda Voortman (GroenLinks). (Bron: ANP)

Reageer op dit artikel