nieuws

Chronisch zieken en ouderen weggestuurd aan de poort

Personeelsmanagement

Chronisch zieken en ouderen weggestuurd aan de poort

Het CDA vreest dat organisaties ouderen of mensen met een gebrekkige gezondheid weren aan de poort, omdat ze bang zijn op te draaien voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Met name bij kleinere bedrijven werkt het systeem van werkgeversrisico te goed, zei CDA-Kamerlid Pieter Heerma woensdag in een debat met minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Heerma wees erop dat werkgevers twee jaar lang het loon van een ziek personeelslid moeten doorbetalen. Om dat te voorkomen, selecteren bedrijven steeds strenger ‘aan de poort’: ze nemen geen mensen meer aan met wie ze een risico lopen. Asscher verwees naar een onderzoek dat hij laat doen naar de knelpunten die bedrijven ervaren om personeel in dienst te nemen. Dat is eind dit jaar af, verwacht hij. Uit eerder onderzoek blijkt overigens dat het goed begeleiden van chronisch zieke werknemers het bedrijfsleven een miljardenbesparing aan arbeidsproductiviteit op kan leveren.

Aandacht voor werknemers met kanker

D66-Kamerlid Steven van Weyenberg vroeg aandacht voor de arbeidsmarktpositie van een specifieke groep, namelijk mensen die kanker hebben gehad. Zij komen moeilijk weer aan de slag en kunnen zich lastig verzekeren. D66 presenteerde afgelopen weekend een actieplan voor deze groep. Zij moeten onder meer gebruik kunnen maken van een speciale polis, waaruit de overheid een uitkering kan betalen als ze weer ziek worden. Asscher zal de D66-voorstellen bestuderen en komt daarna met een reactie, zegde hij toe.

PvdA-Kamerlid Grace Tanamal vroeg Asscher om in gesprek te gaan met de FNV over een plan van de vakcentrale om collectieve schadevergoedingsregeling op te zetten voor mensen die door hun beroep ziek zijn geworden. Volgens de FNV zijn er voor hen nu geen goede voorzieningen. Asscher zei de zorgen van de sociale partners te delen. Hij gaat het gesprek met hen aan.

TIP: Is bij de werving van personeel onderscheid vanwege handicap of chronische ziekte altijd verboden? Lees meer op PW De Gids Vakbase

 

Reageer op dit artikel