nieuws

Een verslaafde werknemer? 6 tips voor HR

Personeelsmanagement

Een verslaafde werknemer? 6 tips voor HR

Heeft uw organisatie een verslaafde medewerker in dienst? Ontsla dit personeelslid niet te snel. 6 tips voor goed werkgeverschap.

Heeft uw organisatie een werknemer in dienst die kampt met een verslaving? Bied deze werknemer dan minstens één keer de kans om van hiervan af te komen. Wanneer een werknemer een alcohol- of drugsprobleem heeft, dan is het zaak om niet te snel aan te sturen op beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

TIP: Lees ook het artikel Dit kost een verslaafde medewerker

Beter is het te zorgen voor een goed gedocumenteerd en uitgebreid dossier waaruit duidelijk blijkt dat u als werkgever voldoende heeft ondernomen om de werknemer met zijn verslavingsprobleem te helpen. Een werkgever moet kunnen aantonen dat:

  1. de werknemer alcohol of drugs gebruikt
  2. zijn werkzaamheden en/of houding daaronder te lijden hebben
  3. hij voldoende is begeleid en ondersteund bij zijn pogingen van zijn verslaving af te komen

Uit de jurisprudentie blijkt dat de volgende punten voor de werkgever van belang zijn, mocht u op een bepaald moment de arbeidsovereenkomst met de verslaafde werknemer toch willen ontbinden:

  • voer regelmatig gesprekken met de werknemer over zijn alcoholprobleem
  • leg deze gesprekken schriftelijk vast
  • reageer direct bij onaanvaardbaar gedrag: een schriftelijke waarschuwing of schorsing
  • leg schriftelijk vast waaruit bleek dat de werknemer onder invloed verkeerde en welke gevolgen dit had voor zijn functioneren
  • steun de werknemer in zijn pogingen van zijn verslaving af te komen, bijvoorbeeld via een aanvulling op zijn salaris tijdens opname in een kliniek of een doorverwijzing naar een bedrijfsmaatschappelijk werk(st)er
  • streef niet te snel naar beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Weten hoe de rechter oordeelt over beëindiging van het arbeidscontract van een verslaafde medewerker? Lees de jurisprudentie op PW De Gids Vakbase

Reageer op dit artikel