nieuws

1 op 15 werknemers krijgt arbeidsongeval

Personeelsmanagement

1 op de 15 werknemers in Nederland kreeg in 2013 een arbeidsongeval voor z’n kiezen. Bijna de helft hiervan verzuimde daardoor minimaal één dag.

In totaal liepen 458 duizend werknemers in Nederland in 2013 lichamelijk letsel of geestelijke schade op tijdens een ongeluk in werktijd. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) die het CBS en kennisinstituut TNO samen uitvoerden. Onder ‘arbeidsongeval’ verstaan de organisaties ‘een ongeval of een voorval tijdens het werk, waardoor de werknemer lichamelijk letsel of geestelijke schade heeft opgelopen, exclusief woon-werkverkeer’.

Letsel na arbeidsongeval vooral lichamelijk

Ongeveer 70 procent van de werknemers met een arbeidsongeval liep lichamelijk letsel op, zoals een wond, botbreuk, verstuiking of verbranding. Ruim 20 procent liep uitsluitend geestelijke schade op, zoals psychische schade door bedreiging of agressief gedrag. En bij bijna 10 procent was er zowel lichamelijk letsel als geestelijke schade. Bijna de helft van de slachtoffers verzuimde door het ongeval één dag of langer.

Uit eerder onderzoek bleek dat jaarlijks zo’n 250.000 mensen ziek worden of gewond raken door hun werk. Een op de tien is na een half jaar na het arbeidsongeval nog steeds ziek en een deel daarvan kan nooit meer in de oude functie aan het werk. Een deel van de slachtoffers verkeert in een positie van sociale uitsluiting en kan niet meer deelnemen aan betaalde arbeid en is financieel zeer kwetsbaar.

Arbeidsongevallen bij mannen gedaald

In 2013 had 5,3 procent van de vrouwen een arbeidsongeval bij mannen was dat 7,6 procent. Dit verschil komt doordat mannen vaker gevaarlijk werk doen dan vrouwen. Sinds 2005 is het aandeel arbeidsongevallen bij mannen licht gedaald. Bij vrouwen nam het aandeel aanvankelijk toe, maar bleef sinds 2008 vrij stabiel. Deze ontwikkelingen hangen samen met de afname van het aantal werkzame mannen in de bouw sinds 2001 en met de toename van het aantal werkzame vrouwen in de gezondheidszorg en overheid in de periode 2001-2008.

Vaker arbeidsongeval bij jongeren

In 2013 had 8,2 procent van de werknemers tot 25 jaar een arbeidsongeval met letsel opgelopen. Dat is bijna anderhalf keer zo veel als bij de werknemers van 25 jaar of ouder. Werknemers tot 25 jaar verzuimden daarentegen minder vaak na een arbeidsongeval. Slechts 1 op de 3 bleef één dag of langer thuis van het werk. Jongeren zijn relatief vaak werkzaam in de horeca. In die bedrijfstak gebeuren relatief veel arbeidsongevallen, maar die leiden meestal niet tot verzuim van één dag of langer.

Meeste arbeidsongevallen in horeca

De meeste arbeidsongevallen deden zich voor bij werknemers in de horeca, circa 12 procent was slachtoffer van een ongeval. Ook in de bouw is het aandeel met ruim 8 procent hoger dan gemiddeld.

Vaker arbeidsongeval buiten kantoortijden

Werknemers die buiten kantoortijden werken, hebben relatief vaak een arbeidsongeval. Zo had in 2013 1 op de 8 werknemers die regelmatig in ploegendienst werken een arbeidsongeval. En van de werknemers die regelmatig in het weekend werken, was dat bijna één op de tien. Er gebeuren ook relatief veel ongevallen bij werknemers die structureel overwerken. Dit heeft een samenhang met de sector waarin werknemers een baan hebben. In de horeca wordt bijvoorbeeld veel in het weekend gewerkt en in de gezondheidzorg komt zowel in het weekend als in ploegendienst werken veel voor.

TIP:  Van u als werkgever wordt verwacht dat u al het mogelijke doet om risico’s op arbeidsongevallen te minimaliseren. Wat zijn de veiligheidsverplichtingen van de werkgever? Lees verder op PW De Gids Vakbase.

Reageer op dit artikel