nieuws

Laagopgeleide schoolt zich minder bij

Personeelsmanagement

Laagopgeleide schoolt zich minder bij

Laagopgeleide medewerkers volgen minder vaak een bijscholingscursus dan hun hoogopgeleide collega’s. Ook zijn de cursussen die ze volgen korter en steken zij er minder van op.

Daarmee wordt het verschil tussen bijscholing tussen laag- en hoogopgeleiden met de jaren steeds groter. Zo blijkt uit recent onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht, dat in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is uitgevoerd.

Minder en kortere cursussen

Volgens de conclusies volgde 37 procent van de laagopgeleiden in 2013 de voorafgaande twee jaar een cursus of training. In 2004 was dat nog 46 procent. In beide jaren spijkerde 64 procent van de hoogopgeleiden hun kennis bij door middel van een training of cursus.

Vorig jaar kondigde STOOF – het opleidingsfonds voor de uitzendbranche – en kennisinstituut TNO aan samen te gaan onderzoeken hoe laagopgeleide flexkrachten meer zekerheid op de arbeidsmarkt kunnen krijgen door middel van scholing en loopbaanplannen.

Vorig jaar duurde een cursus bij laagopgeleiden gemiddeld 15 uur, terwijl dat 10 jaar eerder 5 uur meer was. Voor hoogopgeleiden daalde de gemiddelde cursustijd van 30 naar 27 uur.

Minder leren van werk

Ook komt naar voren dat laagopgeleiden 26 procent van hun werktijd gebruiken voor werkzaamheden waar ze wat van opsteken. Werknemers met een hoge opleiding spenderen 38 procent van hun tijd aan leerrijke taken. In 2004 lagen die percentages dichter bij elkaar met respectievelijk 31 en 34 procent. (ANP)

TIP: Wilt u weten of een cursus van een medewerker echt bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen? Lees het artikel Vraagt personeel om training? Stel eerst deze 4 vragen

Reageer op dit artikel