nieuws

Ongeval met ladder of trap? 7 juridische voorzorgsmaatregelen

Personeelsmanagement

Ongeval met ladder of trap? 7 juridische voorzorgsmaatregelen

Een ongeval op het werk met een ladder, trap of steiger? Het zal niet de eerste keer zijn dat de werkgever wordt aangeklaagd. Voorkom problemen met deze juridische tips.

Met enige regelmaat gebeuren op de werkvloer ongevallen met ladders, steigers en trappen. Die vormen wat dat betreft niet alleen een gevaar voor de werknemer, want de werkgever draait in veel gevallen op voor de schade als zo’n ongeval voor de rechter komt. Voorkom problemen met onderstaande tips, afkomstig uit de jurisprudentie.

Rekening houden met mogelijke onvoorzichtigheid van werknemer

Onvoorzichtigheid of onoplettendheid van een werknemer ontslaat de werkgever niet van zijn eigen zorgverplichting. Bij de invulling van die zorgverplichting moet de werkgever rekening houden met de mogelijke onvoorzichtigheid van de werknemer (>PW De Gids Vakbase) zo blijkt uit deze zaak waarin een ervaren glazenwasser van een trap valt.

Een trap moet onderhouden worden

Een werknemer van een transportbedrijf komt ten val bij het afleveren van goederen bij een eetcafé. De stenen trap die hij moet gebruiken naar de bierkelder is geheel versleten. De caféhouder is op de hoogte van de slechte toestand van de trap (>PW De Gids Vakbase). Deze werd echter slechts zelden gebruikt, zodat hij geen haast had gemaakt met de reparatie. Dit is in strijd met het Arbeidsomstandighedenbesluit omdat arbeidsplaatsen zodanig moeten worden onderhouden dat gevaar voor veiligheid en gezondheid van werknemers zoveel mogelijk wordt voorkomen. Bovendien gaat het hier om een plaats waar derden komen, in dit geval werknemers van een transportonderneming. Een werkgever dient doeltreffende maatregelen te treffen als in zijn bedrijf gevaar kan ontstaan voor andere personen dan zijn werknemers.

Ladder niet vasthouden maar vastzetten

Het laten vasthouden van de lader door een werknemer, terwijl een collega er op aan het werk is, vindt de rechter in deze zaak (>PW De Gids Vakbase) bepaald geen veilige werkmethode. De ladder zelf was niet op orde en stond bovendien op een natte mameren vloer. De ladder was niet vastgezet. De werkgever krijgt een boete van 8.100 euro.

Ladder niet stabiel

Een werknemer zet een ladder op de roltrap van een station om vanaf die ladder schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren. De roltrap schakelt hij uit met de noodstop en om de roltrap te blokkeren zet hij een andere ladder dwars voor de roltrap. Als de roltrap plotseling toch in beweging komt, worden de steunen van de ladder meegenomen en valt de werknemer van de ladder. De werkgever krijgt een boete, omdat werkzaamheden waren uitgevoerd vanaf een ladder die niet stabiel was opgesteld (>PW De Gids Vakbase), zoals het Arbobesluit voorschrijft.

Aandacht voor omstandigheden

Een ingeleende werknemer gaat op een bouwlocatie onderuit met een zelfgemaakte houten ladder. De inspectie SZW concludeert dat de ladder was opgesteld op een plaats waar sneeuw en ijsresten lagen en dat geen maatregelen waren genomen (>PW De Gids Vakbase) om wegglijden van de ladder te voorkomen. Wegens overtreding van artikel 7.23a Arbobesluit wordt de werkgever een boete opgelegd van € 9000.

Al met al is de werkgever verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van het juiste materiaal aan zijn werknemers. Ook moet hij de werknemer instrueren omtrent het juiste gebruik van arbeidsmiddelen. Als een werknemer over voldoende ervaring beschikt, de juiste middelen verstrekt heeft gekregen en goed is voorgelicht, zal de werkgever zich in bepaalde gevallen kunnen verdedigen als er toch iets misgaat. Dat blijkt onder andere uit de volgende twee zaken. Met die aantekening dat het aan de werkgever is om te bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

Werkgever niet aansprakelijk voor val van gladde trap

Een ingeleende werknemer bij een laboratorium valt tijdens het werk van een gladde trap. Hij stelt de werkgever aansprakelijk voor de gevolgen van zijn val, maar zowel de kantonrechter als het gerechtshof wijst de vordering af. Beiden zijn van mening dat er in dit geval geen sprake is van schending van de toepasselijke zorgplicht (>PW De Gids Vakbase) voor een veilige werkomgeving.

Geen extra instructie werkgever nodig voor klein klusje

In deze zaak draait het om een werknemer die ervaren is. Hij voert een klusje uit op een ladder die voor hem vrij gebruikelijk is. Voor dat soort, bijna dagelijks voorkomende werkzaamheden, worden in het kader van de zorgverplichting doorgaans geen bijzondere eisen gesteld aan de werkgever (>PW De Gids Vakbase).

Meer nuttige informatie over ladders en trappen vindt u op PW De Gids Vakbase:

 

Reageer op dit artikel