nieuws

Weinig benul Ziektewet

Personeelsmanagement

Weinig benul Ziektewet

Werkgevers zijn zich te weinig bewust wat zieke flexwerkers betekenen voor de premie van de nieuwe Ziektewet. Dat kan ze duur komen te staan.

Zieke (ex-)werknemers in 2014 zijn bepalend voor de premie van werkgevers in 2016. Een werkgever betaalt echter ook voor een flexkracht die tijdens of kort na afloop van het contract in de Ziektewet en vervolgens in de WGA belandt. Werkgevers beseffen dit onvoldoende, zo blijkt uit navraag bij een aantal arbodienstverleners door OVAL, brancheorganisatie van arbodiensten, interventiebedrijven, outplacement- en loopbaanbegeleidingbureaus.

Dit terwijl werkgevers met tijdige en adequate acties de kosten kunnen beheersen. Werkgevers die zich niet tijdig voorbereiden op de Modernisering Ziektewet (Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) komt dit duur te staan, meent OVAL.

Modernisering Ziektewet leeft nauwelijks

Uit de praktijk van arbodiensten blijkt dat werkgevers de hoofdlijnen van de Modernisering Ziektewet kennen. De wet ging op op 1 januari 2013 van kracht en het premiedeel van de wet op 1 januari 2014. “Zij zijn beperkt of niet op de hoogte van wat voor financiële pijn deze kan veroorzaken. Grotere bedrijven zijn ermee bezig, maar zitten vaak nog in de inventariserende fase. Bij mkb-bedrijven leeft de BeZaVa niet of nauwelijks”, zegt Kick van der Pol, voorzitter van OVAL. “Sommige ondernemers beseffen wel dat er veel moet worden geregeld, zowel in verzekeringen als ook voor re-integratievragen en verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter”, stelt hij.

Lees ook: Wat betekent de Modernisering Ziektewet voor HR?

Forse toename werkgeverrisico’s

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid (BeZaVa) betekent een forse toename van de werkgeversrisico’s. Sinds 1 januari 2014 betaalt een werkgever met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 een individuele Ziektewetpremie die stijgt wanneer een tijdelijke kracht ziek uit dienst gaat. Komt zo’n ex-werknemer vervolgens in de WGA terecht, dan volgt ook nog eens een hogere premie voor de WGA-flex. De financiële verplichting die daaruit voortkomt voor werkgevers kan tot twaalf jaar na beëindiging van het tijdelijke contract doorlopen. Iemand met een jaarinkomen van € 30.000 kan bij een maximale duur van de WGA een werkgever € 200.000 kosten.

TIP: Wat verstaat de Modernisering Ziektewet onder ‘flexwerkers’? Lees meer op PW De Gids Vakbase.

 

 

Reageer op dit artikel