nieuws

Medewerker in geldnood: 5 vuistregels

Personeelsmanagement

Medewerker in geldnood: 5 vuistregels

Medewerkers met financiële problemen kunnen een risico zijn voor uw bedrijf. Zo steunt u ze.

Ruim een half miljoen huishoudens in Nederland komt maandelijks niet rond, zo bleek onlangs uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Een half miljoen huishoudens en dus deels werknemers met financiële problemen, dat zijn er genoeg om ook uw werkvloer aan te doen. Wat zijn de do’s en don’ts voor werkgevers als uw personeel in geldnood zit? Pauline Mulder van Findus geeft trainingen aan werkgevers hoe met medewerkers met financiële problemen om te gaan. Mulder geeft vijf vuistregels voor werkgevers.

Stel beleid op om financiële problemen bespreekbaar te maken

Om beleid op te stellen moet er eerst een duidelijke visie zijn op de problematiek. Voelt u zich als werkgever bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de vitaliteit van uw werknemers? Of vraagt de aard van uw branche daar om, bijvoorbeeld om het risico op chantage te beperken? Vanuit die visie bepaalt u de doelen en de middelen als het inhuren van externe deskundigen.
Belangrijk is om te bepalen welke lijnen er moeten worden gevolgd als er een probleem geconstateerd wordt bij een medewerker. ‘Er moet duidelijkheid zijn waar iemand heen wordt gestuurd binnen de organisatie, wie waar verantwoordelijk voor is. Mulder: ‘Het belangrijkste is dat die lijnen kort blijven en dat het beleid ook daadwerkelijk geborgd wordt in de organisatie. Maak er iemand verantwoordelijk voor in de organisatie, laat het regelmatig in werkoverleggen terugkomen, anders vervliegt het.’

Bied hulp in een zo vroeg mogelijk stadium

‘Zodra er een loonbeslag binnenkomt, is alle aflossingscapaciteit al weg. Daarvóór kan de medewerker nog betalingsafspraken te maken.’ Tussen het ontstaan van de schuld en de eerste hulpvraag zit gemiddeld vijf jaar, maar daarin kan het uitstaande bedrag wel flink oplopen. Lees meer over hoe het loonbeslag in zijn werk gaat in het artikel Loonbeslag: dit moet HR doen.
De salarisadministratie kan HR kan helpen problemen te signaleren. Als iemand bijvoorbeeld een half jaar achterstand heeft in de ziektekosten, wordt de persoon na zes maanden bij het Zorginstituut aangemeld als wanbetaler. Komt er een verzoek om betaling van premie van ziektekostenverzekering van het Zorginstituut binnen bij de salarisadministratie, dan weet je dus al dat iemand zes maanden achterloopt. Uit onderzoek blijkt dat 25 procent van deze mensen betalingsachterstand heeft voor huur of hypotheek. Lees in het artikel Zo herkent HR financiële problemen bij medewerkers welke signalen u nog meer op kunt vangen.

Spreek uw verwachtingen uit als u hulp biedt

Als u iemand doorverwijst naar de schuldhulpverlening of een andere vorm van begeleiding, verwacht dan niet dat daarmee de kous af is. Met het aanpakken van zo’n probleem komt het op orde brengen van de financiële administratie. Er moeten veel documenten aangeleverd worden en dat kan veel vragen van uw medewerker. Als iemand dat alleen moet doen, bestaat de kans dat hij afhaakt, zegt Mulder. ‘Denk niet dat de zaak is opgelost wanneer u iemand hebt doorverwezen naar hulpverlening. Dan begint het pas en is het fijn als de werknemer hierbij steun krijgt.’ Spreek daarom uw verwachtingen uit: dat jullie er samen regelmatig op terugkomen, en dat dit desnoods onderdeel wordt van het functioneringsgesprek.

Projecteer uw eigen normen en waarden niet op de medewerker

Iedereen heeft een bepaalde vorm van financiële opvoeding gekregen, de een wat summierder dan de ander. Wat u van de situatie vindt of denkt: daar gaat het niet om. ‘Dingen zeggen als ‘Dat zou ik nooit doen’ of ‘Je had tocht kunnen weten dat’ passen niet in de situatie’, zegt Mulder.’ Eigenlijk noemt u uw medewerker daarmee dom en dan bestaat er een grote kans dat de medewerker dichtslaat. En hij voelt zich al slecht genoeg.’

Verstrek geen lening zonder dat u alle financiële problemen overziet

Dan loopt u het risico onderaan de lijst met schuldeisers te belanden. Als u een lening of voorschot geeft, wilt u natuurlijk weten dat het bijdraagt aan het oplossen van het probleem. Als u geen inzicht heeft in de hele situatie, doe dit dan niet.

TIP: Hoe gaat het loonbeslag in z’n werk? Lees meer op PW De Gids Vakbase

Reageer op dit artikel