nieuws

Potje voor inzetbaarheid MKB

Personeelsmanagement

Potje voor inzetbaarheid MKB

Het MKB krijgt 5 miljoen euro om werknemers duurzaam inzetbaar te houden.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt dat bedrag de komende vier jaar beschikbaar voor het midden- en kleinbedrijf om de duurzame inzetbaarheid van hun personeel te stimuleren. Voorman van MKB-Nederland Michaël van Straalen en minister Asscher tekenden daarvoor maandag een intentieverklaring.

MKB-Nederland neemt hiermee een voortrekkersrol en moet duizend midden- en kleinbedrijven actief gaan helpen bij het invoeren van maatregelen om MKB-personeel fit te houden voor de arbeidsmarkt. Daarvoor gaat het samenwerken met brancheverenigingen en kenniscentra, lokale en regionale ondernemersverenigingen en met adviesbureaus.

Het potje is onderdeel van het Programma Duurzame Inzetbaarheid dat de overheid in 2012 startte. Vanaf oktober stelt het ministerie ook een sociaal fonds open waarmee werkgevers maximaal 20.000 euro subsidie kunnen aanvragen voor projecten om duurzame inzetbaarheid te stimuleren.

De 5 miljoen euro zal in de praktijk gebruikt worden om ruimte voor scholing te creëren, ontwikkeling van nieuwe kennis en vaardigheden en een gezonde werksfeer te stimuleren, en het ziekteverzuim terug te dringen. De partijen willen hiermee ook dat werknemers op hun eigen verantwoordelijkheid worden gewezen om duurzaam inzetbaar te blijven.

TIP: Hoe formuleert u een passend beleid om alle leeftijdsgroepen werknemers duurzaam inzetbaar te houden? Kom naar de trainingsmiddag OR & vitaliteit op 6 november.

Reageer op dit artikel