nieuws

SER pleit voor betere ‘arbozorg’

Personeelsmanagement

SER pleit voor betere ‘arbozorg’

De arbeidsgerelateerde zorg moet beter worden: effectiever, met meer kennis van zaken en met aandacht voor preventie en re-integratie. Ook moet de zorg toegankelijk zijn voor alle werkenden.

Dit staat in een ontwerpadvies van de SER. Het ontwerpadvies, dat op 19 september wordt vastgesteld,  is een vervolg op het SER-advies ‘Stelsel voor gezond en veilig werken’ uit 2012. Daarin noemde de raad het ontbreken van een goede relatie tussen bedrijfsgezondheidszorg en reguliere zorg als een van de knelpunten. “De factor arbeid blijkt in de reguliere gezondheidszorg nog vaak een blinde vlek en kennis over arbeidsgeneeskunde schiet tekort. In de toekomst moet dat veranderen”, staat in het SER-advies.

Zorg ook voor zzp’ers

Verder moet arbeidsgerelateerde zorg beschikbaar zijn voor alle werkenden (inclusief zzp’ers) en werkzoekenden, in het belang van hun gezondheid en duurzame inzetbaarheid. Het ontwerpadvies bevat ook voorstellen om het melden van beroepsziekten door bedrijfsartsen te verbeteren. Het ontwerpadvies wijst  eveneens op de veranderingen op de arbeidsmarkt en het toegenomen belang van duurzame inzetbaarheid van werkenden. Deze visie wordt unaniem onderschreven door de leden van de commissie die het ontwerpadvies heeft voorbereid. Zij gaan ervan uit dat verschillende vormen van arbeidsgerelateerde zorg naast elkaar kunnen bestaan: binnen het bedrijf (interne arbodiensten); binnen branche, sector of regio; door de huisarts of de eerstelijnsgezondheidszorg. “Voor een kwalitatief betere arbeidsgerelateerde zorg is een (robuuste) ondersteuning nodig door een goed toegankelijke kennisinfrastructuur”, zo staat in het ontwerpadvies. “Deze kan inzichten en kennis over arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen, diagnose en behandeling samenbrengen en verspreiden. Dit verbetert bovendien de signalering, diagnostiek en preventie van beroepsziekten. Grotere effectiviteit en efficiency van zorg kunnen minder verzuim, minder uitval en minder zorgkosten met zich brengen en daarmee ook minder kosten voor werkgevers, werknemers en de samenleving.”

Kritiek OVAL

De Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan (OVAL) vindt het advies een gemiste kans. “Het advies beperkt zich tot arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim. De huidige en toekomstige arbeidsmarkt vereisen een visie en benadering gericht op het duurzaam inzetbaar zijn van de werkende mens. Positief is dat er een aantal verbeteringen wordt doorgevoerd in het huidige stelsel. Daarbij is OVAL blij dat werkgevers en werknemers hun keuzevrijheid bij het inrichten van arbeidsgerelateerde zorg behouden.”

Reageer op dit artikel