nieuws

Politiek correct maakt creatief

Personeelsmanagement

Politiek correct maakt creatief

Politieke correctheid op de werkvloer stimuleert creativiteit bij medewerkers.

Bij politieke correctheid denkt men al snel aan conformiteit: je aanpassen aan de norm. Maar uit nieuw onderzoek blijkt juist dat politieke correctheid samenhangt met creativiteit op de werkvloer. Als er binnen een groep medewerkers een duidelijke norm wordt gesteld hoe mannen en vrouwen met elkaar om moeten gaan op het werk, stimuleert dat creativiteit in een gemixte groep. Duidelijke regels nemen namelijk onzekerheid weg over hoe mannen en vrouwen met elkaar om moeten gaan.

Politieke correctheid als bedreiging

Dit blijkt uit een nieuwe studie met van vier Amerikaanse universiteiten dat gepubliceerd werd in Administrative Science Quarterly. De resultaten uit de sociale experimenten van het onderzoek zijn opvallend, aangezien politiek correct gedrag vaak wordt gezien als een bedreiging voor het vrijelijk uiten van ideeën. Dit onderzoek laat juist zien dat een duidelijke gedragsnorm over de omgang tussen mannen en vrouwen een vorm van veiligheid creëert op de werkvloer, waarin creativiteit juist tot bloei komt.
Professor Jennifer Chatman van de Amerikaanse Haas School’s Management of Organizations Group over het onderzoek: ‘Creativiteit is essentieel voor organisaties om te innoveren en te groeien. In ons onderzoek laten we zien dat niet het weghalen, maar juist het toevoegen van gedragsnormen creativiteit bevordert. Een norm stellen die de verwachtingen over het gedrag opheldert – bijvoorbeeld door sociale sancties te zetten op seksistisch taalgebruik – stimuleert de creativiteit in een gemixte werkgroep.’

Controversieel onderzoek

Chatman is ervan bewust dat de uitkomsten van het onderzoek controversieel zijn: ‘Veel wetenschappers menen dat juist het stellen van een politiek correctie gedragsnorm in een gemixte groep niet alleen ongewenst gedrag en taalgebruik vermindert, maar er ook voor zorgt dat mensen waardevolle ideeën niet durven te uiten. Onze resultaten spreken deze algemene opvatting juist tegen.’

 

Reageer op dit artikel