nieuws

Preventie? Beetje snel aub!

Personeelsmanagement

Preventie? Beetje snel aub!

Preventie doet u uit goed werkgeverschap. Maar het mag niet te veel tijd kosten.

Dat blijkt uit het Nationaal Onderzoek Over Preventie dat is uitgevoerd door uitgeverij Vakmedianet. 90 procent van de respondenten zegt dat in zijn organisatie wordt erkend dat preventie voor gezond en veilig werken bijdraagt aan een positief bedrijfsresultaat. 79 procent daarvan ziet dat vooral terug in lager verzuim, 73 procent noemt daarnaast ook goed werkgeverschap. 42 procent vindt het feit dat preventie zorgt voor minder problemen op het werk eveneens een belangrijk argument.

Geld speelt belangrijke rol in preventie

De 10 procent van de respondenten die stellen dat preventie niet op waarde wordt geschat, geven daarvoor uiteenlopende redenen aan. Ook hierbij speelt geld een belangrijke rol. Een op de drie in deze groep deelnemers zegt dat de kosten niet opwegen tegen de opbrengsten, 39 procent hekelt de tijdsinspanning die preventie kost.
Bijna 88 procent van de respondenten zegt dat kostenbesparingen een rol spelen bij het opzetten van preventiebeleid, 37 procent noemt dit zelfs heel belangrijk. Als er geen preventiebeleid is, dan komt dat in bijna één op de drie gevallen (29 procent) omdat het management daar het belang niet van inziet.

TIP: Lees meer nieuws over veilig en gezond werken en schrijf u in voor de Nieuwsbrief Over Preventie.

Preventie mag niet te veel tijd kosten

Gezond en veilig werken vinden organisaties belangrijk. Maar in de meeste gevallen is preventie iets wat een medewerker ‘erbij’ doet, blijkt uit het onderzoek. Elk bedrijf met medewerkers in loondienst moet een werknemer hebben die helpt bij het uitvoeren van maatregelen rond veiligheid en gezondheid. Maar wie krijgt die taak in de organisatie?
Slechts één op de vijf van de ruim 1400 respondenten zegt vrijwel al zijn tijd te kunnen besteden aan preventietaken. Nog eens 8 procent besteedt ongeveer 75 procent van zijn werktijd aan preventietaken. Veruit de grootste groep (41 procent) kan zich slechts een heel klein gedeelte van de tijd inzetten voor preventie. 20 procent is een kwart van de tijd hiermee bezig.

Behoefte aan meer kennisuitwisseling

45 procent vindt dat er onvoldoende tijd is om het preventiewerk naar behoren te kunnen doen. Toch is ruim een kwart (28 procent) van mening dat er binnen zijn organisatie voldoende aandacht is voor alle aspecten van het preventiebeleid. Wanneer de respondenten vinden dat er wel meer aandacht moet komen voor preventie, dan ziet 38 procent toch wel graag dat er meer tijd en prioriteit aan dit onderwerp wordt gegeven. Met 39 procent wordt het wensenlijstje echter aangevoerd door de behoefte aan meer kennisuitwisseling. 34 procent wil graag dat beter wordt samengewerkt. Een op de vijf zou graag zien dat er meer wordt nagedacht over het budget waarmee het preventiebeleid wordt uitgevoerd.

TIP: Lees alle resultaten in de whitepaper Nationaal Onderzoek Over Preventie 2014

 

Reageer op dit artikel