nieuws

5 vragen: serious gaming en HR

Personeelsmanagement

5 vragen: serious gaming en HR

Waarom zou HR serious gaming inzetten? Wat is het voordeel van deze methode van leren?

NHL Hogeschool in Leeuwarden start in maart met een korte cursus serious gaming voor professionals in HRM, zorg, welzijn, onderwijs, arbo en milieu. Hylke van Dijk, lector Serious Gaming aan de hogeschool, beantwoordt 5 vragen over het gebruik van deze spelmethode in de HR-praktijk.

1. Waarvoor kun je als werkgever serious gaming inzetten?

“Serious gaming is een goed middel als je iets wilt veranderen. Dus wanneer je als werkgever bewustwording wilt creëren met daaraan gekoppeld gedragsverandering. Bij serious gaming gaat het erom dat je iemand activeert. Over het algemeen zien we dat werkgevers een vraag hebben, dat er een soort notie is dat er een probleem is op de werkvloer. Een werkgever wil bijvoorbeeld heel graag aandacht besteden aan gezondheid. Daarvoor heeft men dan al een aantal campagnes gevoerd met flyers, ze hebben mensen op fietsen neergezet en appels uitgedeeld, maar het beklijft niet. Dan roept er iemand: weet je wat, we gaan een spel ontwikkelen, dan is ons probleem opgelost! Maar zo simpel is het natuurlijk niet. ”

2. Wat is een goede aanpak voor een serious game?

“Wat wij willen laten zien is dat er in zo’n spel een hoop magische momenten zitten en dat je naar die stappen op een systematische manier moet kijken. Welke mechanismen wil je erin stoppen en hoe vertaal je die vervolgens naar een spel toe? Je moet ook nadenken over hoe je het gaat implementeren. Wanneer gaan de medewerkers het spel spelen? De hele dag, uitsluitend in de pauzes, of alleen thuis? En hoe geef je er als organisatie een vervolg aan? Want als je niet verder kijkt is een serious game ook maar gewoon een middel dat hetzelfde werkt als een flyercampagne. Op een gegeven moment moet je vanuit de game weer oversteken naar de werkelijke wereld, want je wilt dat datgene wat mensen in de game doen effect heeft op de werkvloer.”

3. Waarom is serious gaming interessant als leermethode?

“Wat ik het interessante vind is dat je probeert mensen op een actieve manier te laten leren. Traditioneel beginnen we vaak met de theorie. Bijvoorbeeld de theorie waarom mensen rechtop op hun stoel moeten zitten en waar ze last van krijgen als ze dat niet doen. In een game begin je aan de andere kant en creëer je eerst de ervaring. Je laat mensen bijvoorbeeld ervaren wat er gebeurt als ze verkeerd zitten op hun stoel. Op die ervaring kan de medewerker vervolgens reflecteren, bijvoorbeeld: wat gebeurt er als ik mijn zithouding verander? Dan kan je daarna nog een keer kijken naar de theorie erachter.”

4. Wat zijn goede voorbeelden uit de praktijk?

“Een goed voorbeeld is ABCDEsim. Deze medische simulatiegame is ontwikkeld door IJsfontein, Erasmus Medisch Centrum en TU Twente en is bedoeld om te oefenen met spoedeisende hulp. Spelers hebben 15 minuten de tijd om een virtuele patiënt te stabiliseren, waarbij ze niet van tevoren weten wat er met de persoon aan de hand is. Een ander voorbeeld is de game voor advocatenkantoor Houthoff Buruma, die gebruikt wordt bij de werving en selectie van topjuristen. Men legt kandidaten situaties voor en kijkt hoe ze daarop reageren.”

Tip! Lees ook HR Trends 2015: E-recruitment werft via games

5. Wat leert HR in de driedaagse cursus?

“We nodigen mensen nadrukkelijk uit om een probleem dat in hun organisatie speelt, mee te nemen. Wat je ermee doet is dat je voor de werkelijke situatie een metafoor probeert te vinden.  In die metafoor zijn een aantal interacties nodig die ontworpen moeten worden om de ervaring te creëren voor de medewerkers. Binnen de cursus Serious Gaming hebben we de tijd om een facet daarvan te ontwikkelen in een spel. Het streven is om na de cursus een concept te hebben, een game die misschien nog niet helemaal is uitgewerkt. Als aan enkele randvoorwaarden is voldaan zou je hiermee bij een professioneel gamebedrijf goed terecht kunnen om het idee tot leven te wekken. De cursus is er verder op gericht dat de deelnemers zich bewust worden van de mogelijkheden hoe ze gametechnologie kunnen inzetten in de processen.”

Lees ook: Gassector zet game in voor werving

 

 

Reageer op dit artikel