nieuws

Inzetbaarheid steeds vaker in beleid

Personeelsmanagement

Inzetbaarheid steeds vaker in beleid

Langer doorwerken en duurzame inzetbaarheid zijn steeds vaker aparte thema’s in het beleid van werkgevers.

Bedrijven bekommeren zich steeds meer over het gezond en langer doorwerken van hun medewerkers. Duurzame inzetbaarheid wordt daarom steeds vaker onderdeel van het organisatiebeleid. Het aandeel bedrijven die dit in beleid heeft gevat steeg van 32 procent in 2010 naar 40 procent in 2014. Dat laat de nieuwste Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) 2014 van onderzoeksinstituut TNO zien, een tweejaarlijks onderzoek onder ruim 5.000 organisaties.

Extra vrije dag is populairst

Nog steeds treft minder dan de helft van de bedrijven maatregelen zodat hun medewerkers langer kunnen doorwerken, maar er is dus duidelijk een toename zichtbaar. Het gaat dan om zowel ontziemaatregelen (vrijstellen van onregelmatige dienst en verlichting van het takenpakket) als om stimuleringsmaatregelen (het aanmoedigen van scholing of cursusdeelname, taakverbreding en gezondheidsbeleid). Ook worden maatregelen omtrent duurzame inzetbaarheid steeds vaker opgenomen in cao’s, zo maakte werkgeversvereniging AWVN onlangs bekend.
Stimuleringsmaatregelen lijken onder werkgevers nog steeds minder ‘populair’ dan ontziemaatregelen. In 2014 trof slechts 15 procent van de werkgevers één of meer stimuleringsmaatregelen tegen 29 procent ontziemaatregelen. Meestal gaat het bij ontziemaatregelen om extra vrije dagen (19 procent) of aanpassing van de werktijden voor oudere werknemers (12 procent). Ontziemaatregelen kunnen onbedoeld bijdragen aan negatieve stereotypering van oudere medewerkers, terwijl stimuleringsmaatregelen dit juist tegengaan. Ook moeten werkgevers ervoor waken dat het inzetbaarheidsbeleid geen eenheidsworst wordt en ruimte laat voor maatwerk, waarschuwde Pauline Meurs, voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) onlangs.

Gemeenten actiefst met duurzame inzetbaarheid

Tussen de sectoren bestaan wel flinke verschillen: van de werkgevers in het openbaar bestuur en bij overheidsdiensten heeft 55 procent maatregelen getroffen voor langer doorwerken van het personeel. Ook relatief veel – namelijk 50 procent – werkgevers in de landbouw, bosbouw & visserij treffen maatregelen gericht op langer doorwerken. In de bouwnijverheid en de financiële instellingen gaat het slechts om 30 procent en 35 procent van de werkgevers.

TIP: Lees meer nieuws en tips over het inzetbaar houden van uw medewerkers op het platform Over Duurzame Inzetbaarheid

Reageer op dit artikel