nieuws

Uniper trekt alcohol- en drugscontrolebeleid in

Personeelsmanagement

Energiebedrijf Uniper heeft na onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn alcohol- en drugscontrolebeleid voor medewerkers ingetrokken. Uniper wilde gegevens over de gezondheid van medewerkers verwerken. Dit is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Uniper trekt alcohol- en drugscontrolebeleid in

Uniper (tot 1 januari 2016 E.ON) had beleid vastgesteld om alcohol- en drugstesten in te zetten om onveilige situaties te voorkomen. Het energiebedrijf zou op deze manier medische gegevens van werknemers verwerken, zoals de uitkomsten van adem- en wangslijmtesten.

Wie niet wilde meewerken, zou een gesprek met de leidinggevende krijgen en liep het risico op een andere positie te worden geplaatst.

Wettelijke eisen verwerking medische gegevens

Medische gegevens zijn per definitie privacygevoelig en voor het verwerken daarvan gelden extra wettelijke eisen. Een werkgever mag over het algemeen geen alcohol- en drugstesten inzetten waarbij medische gegevens van werknemers worden verwerkt. Dit soort testen mogen in beginsel alleen afgenomen worden als dit in de wet is geregeld, zoals voor de luchtvaart.

De gegevens kunnen in een arbeidsrelatie niet op grond van toestemming van de werknemer worden verwerkt. Werknemers zijn immers niet vrij in hun keuze om wel of niet mee te werken aan deze controles.

Alleen bedrijfsarts mag medicijngebruik inzien

In het beleid van het energiebedrijf stond ook dat werknemers gevraagd zou worden hun leidinggevende te informeren over het gebruik van medicijnen die het beoordelingsvermogen of de reactiesnelheid beïnvloeden (medicijnen met gele sticker).

Dit is in strijd met de wet omdat werkgevers deze gegevens over de gezondheid van hun personeel zelf niet mogen verwerken. Alleen de bedrijfsarts mag dit doen in het kader van de begeleiding en re-integratie van zieke werknemers. Het moet daarbij gaan om werknemers die werkzaamheden uitvoeren waarbij gevaar voor de werknemer of omstanders kan ontstaan bij gebruik van deze medicijnen.

Bij misbruik ontslag op staande voet

Misbruik van alcohol of drugs op de werkvloer kan verregaande gevolgen hebben. Niet alleen komt het productieproces in gevaar doordat het beoordelingsvermogen of de reactiesnelheid van de werknemer wordt aangetast, herhaald misbruik kan ook grote gevolgen hebben voor de medewerker zelf.

Zoals ook het geval was bij een automonteur die op de werkvloer meermaals met alcohol werd betrapt, zelfs na waarschuwing dat een volgende keer ontslag op staande voet zou betekenen. Het hof stelde de werkgever in het gelijk.

Meer weten over het nieuwe ontslagrecht? Schrijf u snel in voor de opleiding ‘Het nieuwe ontslagrecht in de praktijk’ .

Reageer op dit artikel