nieuws

Geen rust voor het oor in het kantoor

Personeelsmanagement

Ontwerpers van kantoorgebouwen houden maar zelden rekening met herrie op de werkplek. Kostenbesparingen of het uiterlijk van het gebouw krijgen prioriteit. De productiviteit en medewerkerstevredenheid lijdt eronder.

Geen rust voor het oor in het kantoor

Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Plantronics naar de effecten van de werkomgeving op werknemers. Driekwart van de 525 respondenten werkt in een open kantoorruimte. 61 procent ervaart middelmatig tot veel geluid op de werkvloer.

Werkprestaties verbeteren

Ruim een kwart (27 procent) geeft aan dat werken in een minder open ruimte leidt tot betere werkprestaties. Andere factoren die de werkprestaties verbeteren: een kantoor met aparte ruimten voor verschillende activiteiten (33 procent), een eigen kamer (29 procent), meer thuiswerkmogelijkheden (24 procent), lagere geluidniveaus (21 procent) en betere geluidisolatie (20 procent).

Slechte akoestiek

Vooral in gebouwen die voor een groot gedeelte bestaan uit beton en glas en die niet zijn voorzien van een goede geluidisolatie blijkt de productiviteit van het personeel af te nemen. 67 procent van de respondenten geeft aan te werken in een gebouw met een middelmatige tot slechte akoestiek.

Besparen van kosten

De respondenten maken zich geen illusies over de prioriteiten van hun werkgever. Bijna de helft (49 procent) van de respondenten denkt dat het besparen van kosten de belangrijkste reden was bij het ontwerpen van de kantoorruimten waar ze werken.

 

De mogelijkheid om zich te kunnen concentreren en zonder onderbrekingen te
kunnen werken is de belangrijkste vereiste voor een werkomgeving

 

Interacties tussen medewerkers

Als tweede drijfveer wordt het stimuleren van interacties tussen medewerkers (39 procent) genoemd en als derde reden de mogelijkheid om vaak en effectief met collega’s te kunnen samenwerken (35 procent). Slechts 13 procent denkt dat het minimaliseren van lawaai in het kantoor de prioriteit was bij het ontwerpen en niet meer dan 7 procent denkt dat het buitensluiten van omgevingslawaai het hoofdcriterium was.

Welzijn krijgt geen prioriteit

Het welzijn van de medewerkers krijgt volgens de deelnemers aan het onderzoek nauwelijks prioriteit. Volgens de respondenten wordt niet voldoende aandacht besteed aan de productiviteit (23 procent), tevredenheid (18 procent) en privacy (10 procent).

De mogelijkheid om zich te kunnen concentreren en zonder onderbrekingen te kunnen werken is volgens de respondenten de belangrijkste vereiste voor een werkomgeving. Op nummer twee staat de aanwezigheid van natuurlijk licht, gevolgd door de beschikking hebben over ruimten om effectief met collega’s samen te werken.

Zonder afleiding minder fouten

Door hier geen aandacht aan te besteden, snijdt de werkgever ook zichzelf in de vingers. Bij afwezigheid van enige vorm van afleiding zou 56 procent zich beter kunnen concentreren, 44 procent zou zijn productiviteit verbeteren en 35 procent zou minder fouten maken. Ruim een kwart (26 procent) geeft aan in dat geval minder stress te ervaren en 19 procent zou minder vermoeid zijn. Om zich beter te kunnen concentreren en zich af te sluiten van afleidingen, zet 15 procent een headset op. Nog eens 30 procent gebruikt een headset om naar muziek te luisteren en om productief te zijn.

Collega’s maken de meeste herrie

De belangrijkste bron van herrie zijn kantoorgenoten. Geluidoverlast door collega’s staat bovenaan als factor die de meest negatieve invloed heeft op de productiviteit (40 procent). Ook de locatie van de werkplekken lijkt mee te spelen bij geluidhinder. Bijna een kwart (24 procent) geeft aan dat zijn bureau in een lawaaiige omgeving staat, zoals naast een koffiehoek, ingang of wc.

Gemis aan aparte ruimten voor verschillende soorten activiteiten (zoals die concentratie vergen, samenwerking, communicatie of dienen ter ontspanning) is voor 16 procent een minpunt en een slechte akoestiek in het kantoor voor 15 procent.

Het_nieuwe_kantoorinrichten_75x75
Lees meer over een gezonde kantoorinrichting in Het nieuwe kantoorinrichten

 

Reageer op dit artikel