nieuws

Nieuwe werkwijzer Poortwachter beschikbaar

Personeelsmanagement

UWV heeft de nieuwe Werkwijzer Poortwachter beschikbaar gesteld. Dit is de opvolger van de Werkwijzer RIV-toets in de praktijk.

Nieuwe werkwijzer Poortwachter beschikbaar

Wanneer een werknemer ziek wordt, hebben zowel hij als zijn werkgever in de eerste twee ziektejaren de primaire verantwoordelijkheid van verzuimbegeleiding en re-integratie. Hierbij kunnen zij zich laten ondersteunen door een arbodienst of bedrijfsarts en eventueel andere deskundigen, zoals arbeidsdeskundigen. De nieuwe werkwijzer Poortwachter biedt handvatten.

Poortwachterstoets

Het doel van deze inspanningen is om het verzuim zo kort mogelijk te laten duren en instroom in de Wet WIA te voorkomen. Kan de werknemer na twee jaar nog zijn werk niet hervatten, dan beoordeelt UWV het recht op een WIA-uitkering aan de hand van de Poortwachterstoets. Deze toets kent meerdere stappen.

Voldoende re-integratieresultaat?

UWV beoordeelt allereerst of er voldoende re-integratieresultaat is bereikt. En als dat niet zo is, of werkgever en werknemer samen gedurende de eerste twee jaar van ziekte voldoende inspanningen hebben gedaan om de functionele mogelijkheden zo veel mogelijk te vergroten. Ook kijkt UWV of de bestaande arbeidsmogelijkheden zo goed mogelijk worden benut. Dat kan zijn in het eigen bedrijf of bij een ander bedrijf.

Loondoorbetalingsplicht werkgever

Na een positief oordeel over de geleverde inspanningen wordt het recht op uitkering beoordeeld. Bij een negatief oordeel wordt de beoordeling van het recht op uitkering opgeschort. De loondoorbetalingsplicht van de werkgever wordt met maximaal 52 weken verlengd. Na reparatie van de vereiste re-integratie-inspanningen kan de werkgever een bekortingsverzoek indienen. De verlengde loondoorbetaling hoeft dan geen 52 weken te duren.

Richtlijn voor werkgevers en werknemers

Met de werkwijzer Poortwachter wil UWV werkgevers, werknemers en degenen die hen ondersteunen een richtlijn geven van wat in de praktijk wordt verwacht in de eerste twee ziektejaren.

Naast actualisering van de vorige werkwijzer, biedt het nieuwe document meer handvatten bij de inzet van het tweede Spoor. Ook omvat het een nadere uitleg van bijzondere situaties en arbeidsverhoudingen.

Daarnaast is de inhoud van de circulaire 09C002 ‘Aandachtspuntenlijst Landelijke Loonsanctiecommissie’ van 2 maart 2009 in de werkwijzer verwerkt. Deze circulaire als apart document is daarmee komen te vervallen.

werkwijzer Poortwachter

Klik hier om naar de nieuwe Werkwijzer Poortwachter te gaan

 

 

Reageer op dit artikel