nieuws

6 onmisbare vragen voor een loopbaangesprek

Personeelsmanagement

Het is belangrijk dat organisatie en werknemer bij elkaar passen. Een loopbaangesprek geeft duidelijkheid of de vaardigheden en ambities van de werknemer aansluiten bij de behoeftes van de werkgever. Maar welke vragen stel je dan?

6 onmisbare vragen voor een loopbaangesprek

In het rapport Women, We Have A Problem – Why It’s Time For Employers To Get Talking concluderen onderzoekers van Right Management dat slechts één op de vier vrouwen gesprekken voert over haar loopbaan. Dit terwijl loopbaangesprekken niet alleen goed zijn voor de carrière van de werknemer. Ook de organisatie heeft er baat bij.

Werknemers die regelmatig praten over hun mogelijkheden binnen de organisatie zijn meer betrokken, voelen zich vrijer om hun ideeën te delen en blijven langer bij hun huidige werkgever.

Aard van het werk verandert

Nu de aard van het werk razendsnel verandert en niemand nog echt kan overzien welke gevolgen robotisering en digitalisering hebben op de arbeidsmarkt, is het belangrijker dan ooit om de vinger aan de pols te houden. Welke vaardigheden hebben de medewerkers? Welke koers vaart het bedrijf nu en in de (nabije) toekomst? Passen werknemer en werkgever dan nog bij elkaar?

Zo voer je een loopbaangesprek

Om een goed loopbaangesprek te voeren zijn een zestal vragen onmisbaar, stelt Right Management.

 Wie ben ik? Waar hoor ik?
Deze vraag helpt de werknemer duidelijke carrièredoelen voor zichzelf te benoemen. Door hierover te praten zie je of de ambities van de werknemer matchen met zijn of haar waarden, motivatie en vaardigheden.

Wat verwacht mijn werkgever van me?
Met deze vraag kun je samen met de werknemer zoeken naar doelen die SMART zijn: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden.

Hoe worden mijn talenten en bijdragen erkend?
Hiermee voer je een dialoog over de intrinsieke motivatie van de werknemer en hoe deze kunnen veranderen?

Hoe functioneer ik nu?
Deze vraag geeft ruimte voor feedback is de basis voor een voortdurende dialoog tussen leidinggevende en medewerker over zijn of haar sterke punten en mogelijkheden.

Wat is mijn volgende stap?
Vind een doel dat tegemoetkomt aan de belangen van de werknemer, de leidinggevende en de organisatie als geheel.

Wat zijn mijn ontwikkelpunten?
Breng in kaart welke persoonlijke en professionele vaardigheden nodig zijn voor de huidige functie, toekomstige rollen en om aantrekkelijk te blijven voor de arbeidsmarkt.


Om medewerkers écht duurzaam inzetbaar te maken moeten zij er zelf mee aan de slag. Tijdens het congres Over Duurzame Inzetbaarheid krijgen HR-professionals de instrumenten om hun medewerkers aan de slag te laten gaan met duurzame inzetbaarheid. Klik hier voor het volledige programma

Reageer op dit artikel